Přírodovědné výukové programy pro I. stupeň

Přírodovědné výukové programy pro I. stupeň

Žáci 2. třídy – 5. 2. 2016 přírodovědný výukový program Voda a vzduch.

Žáci 4. a 5. třídy -12. 2. 2016 přírodovědný výukový program Les je pomletý papír.