Vítání občánků

Akce obce se uskutečnila v hale školy 12. 12. 2015