Zájmové aktivity

Zájmové útvary 2016/2017

 Činnost zájmových útvarů probíhá od října do konce května.

V průběhu měsíce září děti obdrží přihlášky, na nichž budou uvedeny informace o době konání, výši a způsobu úplaty, atd.
Účast přihlášených žáků je povinná, příp. nepřítomnost omlouvají rodiče.
Žádáme o včasné odevzdání přihlášek a úhradu poplatku (1. pololetí – zároveň s odevzdáním přihlášky, 2. pololetí do 15. února). Děkujeme.

Název zájmového útvaru Určeno proKdy se konáCena za období únor až květenVedoucí záj. útvaru
Cvičení v AJ 6. - 9. ročníkPátek
7.00 - 7.40 hod
500 KčMgr. Hana Kalvodová
Cvičení z českého jazyka 9. ročníkPátek
7.00 - 7.40 hod
500 KčMgr. Alena Repová
Cvičení z matematiky9. ročníkÚterý
7.00 - 7.40 hod
375 Kč (únor-duben)Mgr. Veronika Valášková
Čtení v AJ 6. ročníkČtvrtek
13.20 - 14.20 hod
500 KčMgr. Hana Kalvodová
Časopis3. -7. ročník Pondělí
12.15 - 13.15 hod
500 KčMgr. Hana Kalvodová, Mgr. Alena Repová
Keramika2. - 6. ročník Středa
12.20 - 13.20 hod
13.20 - 14.20 hod
600 KčMgr. Hana Kalvodová, Mgr. Alena Repová
Knihovnička1. - 3. ročník Úterý
12.15 - 13.15 hod
500 KčMgr. Dana Pospíšilová
Míčové a pohybové hry1. - 3. ročník Pondělí
12.15 - 13.15 hod
400 KčMgr. Vlasta Tomášová
Pěvecký 1. - 7. ročníkStředa
13.15 – 14.15
400 kčMgr. Kateřina Gronichová
Přírodovědný 1. skupina 1. - 3. ročníkČtvrtek
12.15 - 13.15 hod
500 KčMgr. Dana Pospíšilová
Přírodovědný 2. skupina 1. - 3. ročníkStředa
11.25 - 12.25 hod
500 KčMgr. Dana Pospíšilová
Výtvarné dílničky2. - 6. ročník Pondělí
12.20 – 13.20 hod
650 KčMgr. Alena Jelínková, Kateřina Opletalová
Deskové a logické počítačové hry1. - 5. ročníkČtvrtek
12.30 - 13.30 hod
500 KčMgr. Alena Jelínková, Gabriela Kořínková
Dílny5. - 9. ročníkStředa
16.15 – 17.45 hod
500 Kč + 100 KčIng. Karel Ryšavý
Náboženství 1. - 2. ročníkPátek
11.45 – 12.30 hod
0 KčMgr. Lubomír Řihák
Náboženství 3. – 5. ročníkPátek
12.30 – 13.15 hod
0 KčMgr. Lubomír Řihák

Dyslektické kroužky

Název Určeno pro Kdy se koná Vedoucí
Dyslektický kroužek
3. ročníkÚterý
7.00 - 7.40 hod
Mgr. Vlasta Tomášová
4. ročníkÚterý
12.20 - 13.05 hod
Mgr. Alena Jelínková
5. ročníkStředa
7.00 - 7.40 hod
Mgr. Lenka Vondrušková
6. ročníkPondělí
7.00 - 7.40 hod
Mgr. Alena Repová
7. ročníkÚterý
7.00 - 7.40 hod
PhDr. Zdeňka Blatná
8. , 9. ročníkČtvrtek
7.00 - 7.40 hod
Mgr. Alena Repová

Individuální reedukace

NázevVedoucí RočníkČas
Individuální reedukace v ČJMgr. Vlasta Tomášová
Mgr. Alena Jelínková
Mgr. Lenka Vondrušková
Mgr. Alena Repová
3.
4.
5.
6.,8.,9.
Dle potřeby
Individuální reedukace v MMgr. Alena Jelínková
Mgr. Lenka Vondrušková
Mgr. Veronika Valášková
4.
5.
6. - 9.
Dle potřeby

S pronájmem prostoru školy

NázevVedoucíRočníkDenČasCena za období únor - květenUčebna
Věda nás bavíOmniveda6-12 letÚterý13,45-14,45Učebna F - Ch
Výtvarné putování s příběhyLužánky – Liška
Lenka Červencová
6-10 letPondělí 12,45-14,15 1 500 KčDělená učebna
DivocíLužánky – Liška
Barbora Appelová
7-12 let Čtvrtek12,45-14,15 1 100 Kč5. tř.
KarateKodokaiPátek 17,00-18,15 naše tělocvična

Výuka ZUŠ Adamov v naší škole 2016/2017

Obor Kdy se konáVyučující Informace
Obor hudebníÚterý
12,15 – 15,35
Vít Mareček, dipl. um. Klavír
Čtvrtek
14.00 – 14.45
Vít Mareček, dipl. um. Klavír
Pátek
13.20 – 15.45
Vít Mareček, dipl. um.Klavír
Úterý
12.15 - 14.40
14.50 - 15.35
Ing. Blanka Sobotková, dipl. um.Flétna
Středa
12.45 – 19.00
BcA. Jan Jiráček, DiS. Hudební nástroje
Čtvrtek
14.55 – 15.40
BcA. Jan Jiráček, DiS. Hudební nauka
Čtvrtek
12.25 – 14.45
BcA. Jan Jiráček, DiS. Korepetice
Obor tanečníČtvrtek
12.00 – 14.30

Více informací získáte na www.zusadamov.cz nebo telefonicky s jednotlivými vyučujícími.