Den bezpečnějšího internetu

15 Úno

 

Stránky projektu

I letos se účastníme soutěže Den bezpečnějšího internetu.

Bezpečné chování na internetu je téma, které se nám prolíná velkou částí výuky informatiky od 4. do 9. ročníku, ale i etickou výchovou a výchovou k občanství a ke zdraví. Naši žáci – stejně jako žáci jakékoli jiné školy – jsou aktivními uživateli sociálních sítí se všemi nebezpečími a negativními jevy, které z užívání vyplývají. Děti si plně neuvědomují, kdo všechno může vidět jejich názory, fotografie a sdělení a šíří je bez toho, aby domyslely důsledky svého počínání. Naším úkolem je jim co nejnázorněji ukázat možné důsledky a naučit je přemýšlet o tom, co zveřejňují a bránit se nejen před tím, co kdo napíše jim a o nich, ale i před ostatními možnými nebezpečími hrozícími při používání internetu.

4. a 5. ročník – Desatero bezpečnosti – přehled z internetu děti nastudovaly doma a poté o něm diskutovaly ve škole s vyučující.
6. ročník – Důvěryhodnost internetových zdrojů – 2 vyučovací hodiny jsme věnovali diskusím a úkolům na ověřování informací na netu, jak odhadnout, co je hoax, co trolling, jaký efekt má echo chamber při utváření názorů.
7. ročník – Bezpečnost cloudových služeb – informace o tvorbě bezpečného hesla, ukládání informací na servery a možný data mining nebo únik hesel, zopakovali jsme desatero bezpečnosti. V rámci obrany před kyberšikanou jsme trénovali pořizování screen shotů a na koho se mohou následně obrátit.
8. ročník – účastnili jsme se soutěže Bezpečně v kyberprostoru pořádané Policií České republiky. Žáci vytvářeli plakáty s tématikou negativních jevů při používání internetu a sociálních sítí, dále jsme měli rozsáhlou diskusi o počítačové kriminalitě, cyber útocích a jejich motivech a bezpečnostních opatřeních bránících těmto útokům.
9. ročník – dezinformace a kriminalita na internetu – v průběhu ledna a února jsme diskutovali o hoaxech, phishingu, kyberšikaně, autorských právech, hackerských útocích, o tom, co je a co není vhodné zveřejňovat na sociálních sítích, jak chránit své osobní údaje a jaký vliv bude mít GDPR na používání a fungování internetových služeb.