Hodnocení za 1. pololetí

13 Led

Žáci budou za 1. pololetí hodnoceni známkami.

Výpis z vysvědčení bude v případě prezenční výuky předán žákům ve čtvrtek 28. ledna 2021.

V případě distanční výuky budou známky za 1. pololetí zveřejněny 28. ledna v Edookitu (u každého předmětu bude velká oranžová známka, celé vysvědčení se zobrazí při zvolení Hodnocení – Celkové hodnocení).

Výpis z vysvědčení vytištěný na papíru pak žákům předáme po návratu k prezenčnímu vyučování.