Informační schůzka pro rodiče odcházejících žáků

8 Led

V pondělí 13. ledna od 17.00 bude schůzka s výchovnou poradkyní o podávání přihlášek a přijímacím řízení na střední školy.