Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků

4 Led

Schůzka proběhne v pondělí 11. ledna 2021 v 18.00 online prostřednictvím Zoomu, povede ji výchovná poradkyně p. uč. Repová. Účast doporučujeme rodičům a žákům 9. ročníku a také rodičům žáků 5. a 7. ročníku, kteří budou dělat přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.