Informativní schůzka

2 Led

V pondělí 7. ledna 2019 v 17.00 se bude konat informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků.

Výchovná poradkyně Mgr. Repová poskytne potřebné informace k přijímacímu řízení na střední školy i na víceletá gymnázia.