Obnovení provozu MŠ – dotazník

6 Kvě

Od pondělí 25. května bude obnoven provoz mateřské školy. Účast dětí nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků mohou zákonní zástupci nechat dítě doma. 

Do školky je třeba připravit roušky – dítě má mít jednu při cestě do školky na obličeji a druhou nebo více náhradních v igelitovém sáčku. Při cestě do školky musí dítě i doprovod dodržovat hygienická pravidla vydaná vládou ČR. Při pobytu ve školce dítě nemá povinnost mít roušku.

Při příchodu 25. 5. musí zákonný zástupce předat vyučující vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Prosíme zákonné zástupce, aby za každé svoje dítě ve školce vyplnili do 18. května tento Dotazník.