Organizace posledního týdne

18 Čvn

Poslední týden od pondělí 25. června do pátku 29. června již nebude probíhat výuka dle rozvrhu. Třídní učitelé budou se svými žáky. Družina má běžný provoz od skončení vyučování do 16.15, jen poslední školní den do 15.00.

V pondělí se předávají učebnice.

Od pondělí do středy si žáci uklidí v učebnách a v šatnách, odnesou si domů všechny svoje věci – nové učebnice, výtvarné potřeby, cvičební úbor, výtvarná díla, zapomenuté oblečení ze šaten…                                                                                                                                                            První stupeň bude mít výuku do 11.20 (4 vyučovací hodiny), druhý stupeň do 12.10 (5 vyučovacích hodin).

Ve čtvrtek bude od 9.30 na hale školy program s vyhlášením vítězů soutěží, pasováním prvňáčků na čtenáře, rozloučením s deváťáky a s kulturními vystoupeními. Předpokládaný konec mezi 11.00 a 11.30.

V pátek budeme slavnostně předávat vysvědčení od 7.45 do 8.30, poté žáci odejdou domů. Upozorňujeme, že obědy poslední školní den nejsou – ani pro děti z družiny. Provoz školní družiny bude probíhat po rozdání vysvědčení do 15,00 hod. Odchody z družiny jsou umožněny kdykoliv během dne na základě informace v deníčku – čas odchodu a zda jde dítě samo či s doprovodem. Prosíme o sdělení odchodu předem, nejlépe do středy 27.6.2018.