Organizace začátku šk. roku a slavnostní otevření nové části školy

27 Srp

Pondělí 2. září – začátek v 7.45 ve třídách, od 8. 00 program na hale, poté půjdou žáci do tříd. První stupeň končí v 9.15, druhý stupeň v 9.10. Obědy pro žáky ZŠ nejsou. Družina bude v provozu do 13.00. Po zahájení bude slavnostně otevřena přístavba školy a zájemci si ji po skupinách s průvodci mohou prohlédnout. Další možnost prohlídek bude mezi 16 a 18 hod.

Úterý 3. září – třídnické hodiny. Začátek v 7.45, první třída končí v 10.25, druhá až pátá v 11.20, druhý stupeň ve 12.10. Obědy jsou, družina začíná hned po ukončení výuky, končí v 16.15.

Středa 4. září – třídnické hodiny. Začátek v 7.45, první stupeň končí v 11.20, druhý stupeň ve 12.10. Obědy i družina v provozu.

Čtvrtek 5. září – den volna stanovený ředitelem školy z důvodu technických úprav přívodu elektrického proudu. Obědy ani družina nejsou.

Od pátku 6. září – výuka dle rozvrhu.