Oznámení o přijetí dětí k základnímu vzdělávání

17 Dub

OZNÁMENÍ o rozhodnutí  – přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Vážení rodiče,

V pondělí 9. dubna 2018 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro příští školní rok. Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě Vašich žádostí, které jste jako zákonní zástupci podali dne 9. dubna 2018. Po zvážení všech skutečností zjištěných při zápisu, zejména posouzení přiměřené duševní a tělesné vyspělosti dětí bylo rozhodnuto následovně:

Děti uvedené pod registračním číslem

ZŠ 01/2018             ZŠ 02/2018             ZŠ 03/2018             ZŠ 04/2018            ZŠ 05/2018            

ZŠ 06/2018            ZŠ 07/2018             ZŠ 09/2018             ZŠ 10/2018             ZŠ 11/2018            

ZŠ 12/2018             ZŠ 13/2018              ZŠ 14/2018              ZŠ 15/2018              ZŠ 16/2018            

ZŠ 17/2018             ZŠ 18/2018              ZŠ 19/2018              ZŠ 21/2018              ZŠ 22/2018            

ZŠ 24/2018            ZŠ 26/2018             ZŠ 27/2018              ZŠ 28/2018             ZŠ 29/2018            

ZŠ 30/2018            ZŠ 31/2018              ZŠ 32/2018             ZŠ 33/2018              ZŠ 34/2018 

ZŠ 36/2018             

JSOU PŘIJATY od školního roku 2018/2019 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho kopii.

Pozn.:

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění §183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Datum zveřejnění: 17. dubna 2018

Mgr. Ondřej Dostalík, ředitel ZŠ a MŠ Kanice