Podrobné informace k obnovení provozu MŠ

19 Kvě

Od pondělí 25. 5. bude obnoven provoz MŠ. Budou otevřena obě oddělení s provozní dobou 7.00 – 16.00.

V den nástupu musí mít děti s sebou vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění. Zákonný zástupce toto prohlášení při příchodu předá pracovnici MŠ. Bez tohoto prohlášení dítě nebude vpuštěno do MŠ. Nebude vpuštěno ani dítě s příznaky infekčních onemocnění. Při čekání před školkou prosím dodržujte rozestupy 2m.

Po dobu karanténních opatření do MŠ nenoste vlastní hračky (problém s dezinfekcí)!

S sebou musí mít děti dvě roušky – jednu na sobě a jednu náhradní v igelitovém pytlíku + prázdný pytlík na uložení roušky, ve které dítě přišlo. Do šatny MŠ děti vstupují v doprovodu nejvýš jednoho zákonného zástupce. Zde už může dítě roušku sundat a uložit do sáčku.

Děti budou venku pouze v areálu MŠ a ZŠ. Pokud si zákonný zástupce dítě vyzvedne venku, už se nevrací do šatny.

Pro nemocné děti se obědy do jídlonosičů nevydávají.

Další informace k otevírání ZŠ i MŠ (byly zveřejněny již dříve)

Věříme, že i přes všechna nutná karanténní opatření si děti školku užijí, potkají se s kamarády a několik týdnů tohoto provozu uplyne jako voda.