Přírodovědné výukové programy

1 Bře

Žáci naší školy se během jara budou účastnit tradičních programů na Lipce nebo na Skalním mlýně. Letos budou programy financovány z rozvojového projektu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II”, jehož nositelem je Místní akční skupina Slavkovské bojiště, z.s.

3.A – 20. 3. Jarní probuzení

3.B – 20. 3. Jak roste chléb

  1. – 8. 4. Jaro plné zázraků

2.A – 8. 4. Jaro plné zázraků

6. – 11. 6. Život v rybníce

7. – 11. 6. Půda není nuda

Programy pro další třídy jsou v jednání.