PROVOZ MŠ BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN

27 Dub

PROVOZ MŠ BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN

(červenec a srpen)

ČERVENEC

3. 7. 2017 – 14. 7. 2017 – otevřeno

(5. 7 – 6. 7. 2016 – zavřeno – státní svátek)

17. 7. 2017 – 31. 7. 2017 – zavřeno

SRPEN

1. 8. 2017 – 31. 8. 2017 – zavřeno

1. 9. 2017 (pátek) – zavřeno

Úplata ( tzv. školkovné ) během prázdnin je stanovena takto:

červenec:  210 ,-                                                                                                              srpen:    0,-

Úplatu za prázdninový provoz v měsíci červenci platí všichni rodiče a to i v případě, že dítě v této době nebude navštěvovat MŠ. Rodiče předškoláků tuto částku neplatí. (Netýká se dětí s odkladem školní docházky.)

Začátek a zahájení provozu MŠ pro školní rok 2017/2018 bude 4. 9. 2017 (pondělí).

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Pokud dítě nebude navštěvovat MŠ v době hlavních prázdnin (3. 7. – 14. 7. 2017),je nutné po tuto dobu dítěti odhlásit stravu ve školní jídelně.

Od 4. září 2017 – nový školní rok 2017/2018 – je automaticky všem dětem strava přihlášena.