Sbor v Červeném kostele

V pátek 20. dubna 2018 náš sbor Kosáček z pěveckého kroužku p. učitelky Gronichové vystupoval v Červeném kostele na festivalu Petrklíč.