Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022 + rozhodnutí o přijetí

27 Led

Oznámení o rozhodnutí – výsledky zápisu do MŠ

Písemné dokumenty s rozhodnutím budou zákonným zástupcům vydávány v týdnu od 24. května 2021.

Zapisování dítěte bude probíhat takto:

Zákonný zástupce si ze stránek stáhne žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list, vyplní je a 10. nebo 11. května 2021 mezi 14.00 a 17.30 přinese do MŠ, s sebou ještě přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, popřípadě další dokumenty mající vliv na rozhodnutí o přijetí. Evidenční list musí být potvrzen od dětského lékaře.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Evidenční list

Podrobnější informace k zápisu, kritéria přijetí

Více informací