Zápis do MŠ

9 Dub

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ:

Rodiče si ZE STRÁNEK ŠKOLY VYTISKNOU A VYPLNÍ potřebné formuláře:

1. žádost

2. evidenční list

PŘIJÍMÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ A EVIDENČNÍCH LISTŮ bude u hlavního vchodu MŠ 12. května od 14:00 do 17:30

RODIČ SI S SEBOU PŘINESE KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU DÍTĚTE, POPŘ. POTVRZENÍ OD PEDIATRA NA EVIDENČNÍM LISTU, ŽE JE DÍTĚ ŘÁDNĚ OČKOVÁNO, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce s trvalým pobytem v Kanicích, popřípadě další dokumenty mající vliv na rozhodnutí o přijetí.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na internetu 18. května 2020 pod registračními čísly.

Doplňující informace