Zápis do MŠ

30 Led

Od 14. do 17. dubna si zákonní zástupci vyzvednou potřebné formuláře v MŠ ve třídě Broučci.

12. a 13. května bude zápis, s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, případně další dokumenty mající vliv na přijetí dítěte.

Podrobné informace a kritéria