Změna tel. školní jídelny, vydávání 1. den nepřítomnosti

29 Srp

Z důvodu technických problémů se stávajícím číslem dochází od 30. 8. 2018 ke změně telefonního čísla do školní jídelny. Nové číslo je 739 216 425.

Změna vydávání v první den nepřítomnosti dítěte: do jídlonosičů se vydává od 10.30 do 11.30, je možné jídlonosiče přinést ráno. Po 11.30 strava propadá.