Hovorové hodiny

6 Lis

V pondělí 20. listopadu 2023 od 16:00 do 18:00 proběhnou v jednotlivých třídách hovorové hodiny. Některé třídy mají pořadníky – prosím, řiďte se informacemi od svých třídních učitelů. Rodiče budou při příchodu volit svoje zástupce do školské rady na další funkční období (prosinec 2023 – prosinec 2026).