Historie

Video, kde můžete nahlédnout do školy během vyučování.

Nová školní budova ZŠ v Kanicích byla otevřena 4. února 1961 pro děti nejen z obce Kanice, ale i pro děti z obcí Ochoz u Brna, Babice nad Svitavou a Řícmanice. Budova byla určena pro žáky 6.-9. ročníku. Vyučování 1. – 5. ročníku probíhalo v budově staré školy – dnes Obecní úřad v Kanicích. Škola byla postavena na přání uvedených obcí, aby bylo zamezeno směnnému vyučování. Vyučování zde bylo započato 17. dubna 1961.

V září 2015 bylo uvedeno do provozu zrekonstruované podkroví školy s novými učebnami (jazyková učebna, chemie a fyzika, informatika a knihovna).

V září 2019 byla uvedena do provozu přístavba, ve které je nová školní jídelna a kuchyně s technickým zázemím, žákovská kuchyňka, tři učebny a učebna keramiky.


Od roku 1904 řídili kanickou školu:

1904 – 1919   Josef Černocký

1919 – 1934    Evžen Viktorín

1934 – 1935   Žofie Petlachová

1935 – 1939   František Jíša

1939 – 1943   Vladimír Štancl

1944 –            Metoděj Talanda

1944 – 1947   Jan Buriánek

1947               Jan Hrabálek

1947 – 1950   František Koudelka

1950 – 1981    Jaroslav Trávníček

1981 – 1990    Marie Lázníčková

1990 – 1992    Jindra Kyzlinková

1992 –  2015   Mgr. Hana Mazancová

2015 –      Mgr. Ondřej Dostalík


Učitelé, kteří na kanické škole působili od roku 1961:

J. Trávníček, J. Grebík, M. Boudná, M. Knoppová, D. Králíková, M. Máca, J. Macurová (Sehnalová), A. Šinkora, M. Klašková (Fialová), J. Klaška, J. Kučerová, S. Bartůšková, M. Kramářová, M. Lázníčková, A. Nerudová, M. Pohanková, J. Zmeškalová (Taranzová), R. Kalinová, H. Batelková, E. Karasová, V. Kubešová, M. Kuncová, R. Kalivodová, V. Musilová, J. Skopal, A. Kartousová, J. Cigánková, M. Zapletalová, M. Hošnová, B. Šmerdová, D. Švábenská, M. Zlatkovská, J. Staňková, L. Laub, F. Spurný, O. Dvořáčková, V. Růžičková, M. Jelínková, V. Hájková, M. Mikáčová, J. Levíčková, A. Boudná, J. Kyzlinková, F. Šik, M. Králová, R. Jura, I. Grmolcová, I. Čačková (Nejezchlebová), J. Hodovská, V. Kubíková, K. Slaná, A. Repová (Časná), R. Krejčová, V. Slaná, R. Vrbacký, J. Bravencová, D. Šnajdrová, H. Mazancová, M. Sotolářová, A. Mariánková, M. Ludvíková, J. Bogušovská, V. Dvořáčková, P. Přikryl, B. Nejezchleb, Z. Blatná, H. Kučerová, Z. Šidlová (Zouharová), B. Pavlovská, P. Sedlák, A. Kovaříková, M. Krbušková, H. Kalvodová, M. Prummerová, A. Blažíčková, J. Buřivalová, L. Žanda, D. Pospíšilová, A. Jelínková, M. Krupárová, E. Kolaříková (Opletalová), K. Gronichová, V. Tomášová, Š. Zavadilová (Kabátková) , J. Grossová, V. Valášková, O. Dostalík, L. Vondrušková, Z. Čtvrtníčková, K. Pošvářová (Kyněrová), S. Hladká, J. Vitoulová, V. Kučerová, L. Habanec, N. Eberhardová (Kůrová), V. Glőtzerová, R. Trnka, Z. Zemánková, M. Řezaninová, L. Dvořáková, Z. Svobodová, P. Hulák, M. Marečková


Mateřská škola

Dne 29. 9. 2011  byla otevřena nově zbudovaná mateřská škola s jedním oddělením.  Provoz byl zahájen dne 30. 9. 2011. Od školního roku 2012/2013 má v provozu dvě oddělení. Vedoucí  učitelkou mateřské školy  je G. Minaříková, dále zde vyučují A. Sumcová, L. Přibylová a M. Zonová

 


Školní družina

Byla zřízena ve školním roce 1986/87 pouze pro odpolední provoz. Do roku 1991, kdy byla pro malý počet zájemců zrušena zde pracovaly: D. Šnajdrová, H. Mazancová, M. Sotolářová, L. Slobodníková, Z. Blatná

Školní družina byla znovu obnovena 1. září 1997 – vychovatelky: D. Doláková, A. Pozorská, T. Pozorská (Šmehlíková), J. Zondlaková, M. Krupárová, M. Sotolářová, G. Kořínková, I. Herzánová, S. Hladká, K. Kyněrová, M. Marečková, T. Dostálová, D. Šnajdrová


Školní jídelna

Provoz byl zahájen 17. září 1984.


Starší údaje byly čerpány z Pamětního listu u příležitosti 40. výročí otevření nové školní budovy v Kanicích 1961 – 2001.

 

 

Záznam z kroniky o zahájení vyučování v nové budově.

Děti byly z nové budovy nadšené.

Dokonce se dochoval kousek původní nástěnky:

Škola samotná je ale starší než její současná budova, založena byla v roce 1904. Záznamy z té doby ale byly zničeny nacisty, první dochované záznamy jsou až z roku 1945. Zde je první strana kroniky:

A z této kroniky informace o založení školy v Kanicích:

Tady je první dochovaná fotografie třídy:

A brzy nato i záběr zevnitř:

Fotografie ze slavnostního otevírání nové budovy r. 1961 bohužel nemáme, tak alespoň z nejbližších školních roků pro ilustraci dobové atmosféry:

 

 

Školní budova i domy kolem ní se postupně proměňovaly…

Až do současného stavu. Letos máme dvanáct tříd základní školy, dvě třídy mateřské školy a tři oddělení školní družiny. 

Můžete si procházet i školní časopisy, zpravodaje nebo almanach k 50. výročí zde.

V současnosti škola vypadá takto:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210910_143123.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210910_143153.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210910_143050.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210910_142906.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210910_142557.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210910_142337.jpg.      

Mateřská škola:
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210910_142214.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210910_142106.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210910_142042.jpg.      

Hala:
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_141413.jpg.      

Třídy:
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_141033.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_140722.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_140816.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_141205.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_141054.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_141007.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_141136.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_141801.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_141718.jpg.      

 
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_141323.jpg.      

Odborné učebny
Informatika:
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_142310.jpg.      

Fyzika – chemie:
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_142358.jpg.      

Angličtina:
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_142459.jpg.   Učebna hudební výchovy:  

 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_142210.jpg.      

 
 
 
Jídelna:
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_141458.jpg.      

Šatny:
 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210831_142100.jpg.