Historie

Nová školní budova ZŠ v Kanicích byla otevřena 4. února 1961 pro děti nejen z obce Kanice, ale i pro děti z obcí Ochoz u Brna, Babice nad Svitavou a Řícmanice. Budova byla určena pro žáky 6.-9. ročníku. Vyučování 1. – 5. ročníku probíhalo v budově staré školy – dnes Obecní úřad v Kanicích. Škola byla postavena na přání uvedených obcí, aby bylo zamezeno směnnému vyučování. Vyučování zde bylo započato 17. dubna 1961.

V září 2015 bylo uvedeno do provozu zrekonstruované podkroví školy s novými učebnami (jazyková učebna, chemie a fyzika, informatika a knihovna).

V září 2019 byla uvedena do provozu přístavba, ve které je nová školní jídelna a kuchyně s technickým zázemím, žákovská kuchyňka, tři učebny a učebna keramiky.


Od roku 1904 řídili kanickou školu:

1904 – 1919   Josef Černocký

1919 – 1934    Evžen Viktorín

1934 – 1935   Žofie Petlachová

1935 – 1939   František Jíša

1939 – 1943   Vladimír Štancl

1944 –            Metoděj Talanda

1944 – 1947   Jan Buriánek

1947               Jan Hrabálek

1947 – 1950   František Koudelka

1950 – 1981    Jaroslav Trávníček

1981 – 1990    Marie Lázníčková

1990 – 1992    Jindra Kyzlinková

1992 –  2015   Mgr. Hana Mazancová

2015 –      Mgr. Ondřej Dostalík


Učitelé, kteří na kanické škole působili od roku 1961:

J. Trávníček, J. Grebík, M. Boudná, M. Knoppová, D. Králíková, M. Máca, J. Macurová (Sehnalová), A. Šinkora, M. Klašková (Fialová), J. Klaška, J. Kučerová, S. Bartůšková, M. Kramářová, M. Lázníčková, A. Nerudová, M. Pohanková, J. Zmeškalová (Taranzová), R. Kalinová, H. Batelková, E. Karasová, V. Kubešová, M. Kuncová, R. Kalivodová, V. Musilová, J. Skopal, A. Kartousová, J. Cigánková, M. Zapletalová, M. Hošnová, B. Šmerdová, D. Švábenská, M. Zlatkovská, J. Staňková, L. Laub, F. Spurný, O. Dvořáčková, V. Růžičková, M. Jelínková, V. Hájková, M. Mikáčová, J. Levíčková, A. Boudná, J. Kyzlinková, F. Šik, M. Králová, R. Jura, I. Grmolcová, I. Čačková (Nejezchlebová), J. Hodovská, V. Kubíková, K. Slaná, A. Repová (Časná), R. Krejčová, V. Slaná, R. Vrbacký, J. Bravencová, D. Šnajdrová, H. Mazancová, M. Sotolářová, A. Mariánková, M. Ludvíková, J. Bogušovská, V. Dvořáčková, P. Přikryl, B. Nejezchleb, Z. Blatná, H. Kučerová, Z. Šidlová (Zouharová), B. Pavlovská, P. Sedlák, A. Kovaříková, M. Krbušková, H. Kalvodová, M. Prummerová, A. Blažíčková, J. Buřivalová, L. Žanda, D. Pospíšilová, A. Jelínková, M. Krupárová, E. Kolaříková (Opletalová), K. Gronichová, V. Tomášová, Š. Zavadilová (Kabátková) , J. Grossová, V. Valášková, O. Dostalík, L. Vondrušková, Z. Čtvrtníčková, K. Kyněrová, S. Hladká, J. Vitoulová, V. Kučerová, L. Habanec, N. Kůrová, V. Glőtzerová


Mateřská škola

Dne 29. 9. 2011  byla otevřena nově zbudovaná mateřská škola s jedním oddělením.  Provoz byl zahájen dne 30. 9. 2011. Od školního roku 2012/2013 má v provozu dvě oddělení. Vedoucí  učitelkou mateřské školy  je G. Minaříková, dále zde vyučují A. Sumcová, L. Přibylová a M. Zonová

 


Školní družina

Byla zřízena ve školním roce 1986/87 pouze pro odpolední provoz. Do roku 1991, kdy byla pro malý počet zájemců zrušena zde pracovaly: D. Šnajdrová, H. Mazancová, M. Sotolářová, L. Slobodníková, Z. Blatná

Školní družina byla znovu obnovena 1. září 1997 – vychovatelky: D. Doláková, A. Pozorská, T. Pozorská (Šmehlíková), J. Zondlaková, M. Krupárová, M. Sotolářová, G. Kořínková, I. Herzánová, S. Hladká, K. Kyněrová, M. Marečková, T. Dostálová.


Školní jídelna

Provoz byl zahájen 17. září 1984.


Starší údaje byly čerpány z Pamětního listu u příležitosti 40. výročí otevření nové školní budovy v Kanicích 1961 – 2001.