Zaměstnanci ZŠ

Statutární zástupce školyMgr. Ondřej Dostalík
Telefon ZŠ (sborovna + ředitelna)545 227 268
E-mailzs.kanice@seznam.cz

Pedagogický sbor
Mgr. Ondřej Dostalík ředitel školy
Mgr. Jitka Grossová zástupkyně ředitele školy
Mgr. Vlasta TomášováTU - 1. ročník A
Mgr. Lenka VondruškováTU - 1. ročník B
Mgr. Dana Pospíšilová TU - 2. ročník A
Mgr. Kateřina Gronichová TU - 2. ročník B
Zdeňka ČtvrtníčkováTU - 3. ročník
Mgr. Michaela Selingerová TU - 4. ročník
Mgr. Alena Jelínková TU - 5. ročník
Mgr. Šárka ZavadilováTU - 6. ročník
Mgr. Hana KalvodováTU - 7. ročník
PhDr. Zdeňka BlatnáTU - 8. ročník
Mgr. Alena Repová TU - 9. ročník , výchovná poradkyně
repova.zskanice@centrum.cz
Ing. Jana Buřivalová koordinátorka environmentální výchovy, učitelka
Mgr. Kristýna Kyněrováučitelka, vychovatelka školní družiny
Mgr. Šárka Šťastnáučitelka na 2. stupni
Gabriela Kořínková asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
Ing. Michala Marečkováasistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
Kateřina Opletalováasistentka pedagoga
Dana Šnajdrováasistentka pedagoga
Mgr. Markéta Kleinováasistentka pedagoga
Mgr. Milada Sotolářováasistentka pedagoga
Hana Petlachováasistentka pedagoga, hospodářka školy
Mgr. Eliška Opletalová MD
Ing. Alena Kovaříková dlouhodobě uvolněna pro výkon veř. funkce

Správní zaměstnanci
Silvie Dvořáčková vedoucí školního stravování, kuchařkasilvie.dvorackova@zskanice.cz
Hana Procházková hlavní kuchařka
Pavla Lůžová kuchařka
Dana Nerudová pomocná síla
Hana Krejčiříkovákuchařka
Marie Krésovákuchařka
František Makešškolník
Veronika Včelíkováúklid
Radka Holubováúklid