Spolupráce

Spolupráce školy s jinými organizacemi

Orgány státní správy


Spolupráce v oblasti e-learningového vzdělávání


Spolupráce v projektových činnostech

Další pravidelná spolupráce s organizacemi


  • Středisko služeb školám
  • Školní lesní podnik Křtiny
  • Firma FCC Group
    Od škol. roku 2007/2008 jsme přihlášeni do Soutěže s panem Popelou Každý první pátek v měsíci asi v 10.00 hod je přistaven kontejner u zdravotního střediska v Kanicích a odvážen v pondělí opět kolem 10.00 hodiny. Do sběru starého papíru jsou zapojeni všichni žáci školy a občané Kanic. Z takto získaných finančních prostředků budou zakoupeny odměny žákům na konci školního roku, popř. učební pomůcky.