Současné projekty

Šablony II. – ZŠ a MŠ Kanice

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí a žáků, spolupráci s veřejností.

Plakát projektu

Číslo projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009764
Realizátor projektuEvropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše školaPříjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu1. 9. 2018
Ukončení realizace projektu31. 8. 2020
Koordinátor v ZŠMgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektuCílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: personální podpora, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

 

Z projektu bude škola financovat nákup mobilních zařízení pro žáky ZŠ i děti MŠ (notebooky, tablety, 3Dbox), další vzdělávání pedagogických pracovníků, projektové dny a setkání s rodiči v MŠ, procvičovací kroužky pro ZŠ.

Žádost

 

Přístavba nové jídelny a tří učeben

Obec Kanice od 1. listopadu 2018 realizuje přístavbu nové části školy. Dosavadní kapacita budovy již nevyhovuje počtu žáků. V nové části v prvním patře vzniknou tři učebny a kabinet, v přízemí bude kuchyň, jídelna a školní kuchyňka a v suterénu technické zázemí kuchyně a provozu, podkroví bude zatím nevyužité s možností pozdější vestavby. Dočasné prostory stávající školní kuchyně a jídelny, které byly vybudovány v prostorách učeben, budou po vybudování přístavby vráceny původnímu účelu. Zastavěná plocha přístavby 322 m2. Obestavěný prostor přístavby 4 041 m3. Přístavbu realizuje firma MATYÁŠ s.r.o.

 

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

Tento rozvojový program vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. MŠMT tímto projektem pomáhá školám financovat náklady na dopravu ze školy do místa výuky plavání.

Číslo projektuMŠMT-21088/2017-1
Realizátor projektuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše školapříjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu1. 1. 2018
Ukončení realizace projektu30. 6. 2018
Koordinátor v ZŠMgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Jitka Grossová
Cíl projektupodpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky

Podklady pro žádost

V rámci projektu nám MŠMT poskytlo účelovou dotaci 28 420,- Kč, což pokrylo 55,92% z celkových 50 820,- nákladů na dopravu.

 

 

Pojďme se dotknout ICT

Číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016
Realizátor projektu a příjemce dotace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Naše škola Partner s finančním příspěvkem
Zahájení realizace projektu 31. 10. 2014
Ukončení realizace projektu 26. 9. 2015
Koordinátor ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Alena Jelínková
Klíčové aktivity projektu- vzdělávání pedagogických pracovníků - využívání stávajícího ICT vybavení
- zakoupení nového ICT vybavení pro pedagogické pracovníky ZŠ
- vzdělávání pedagogických pracovníků - uživatelské dovednosti s novým ICT zařízením
- vzdělávání pedagogických pracovníků - oborová didaktika s využitím nových ICT zařízení

14. listopadu – Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku “Dodávka mobilních zařízení”

V rámci realizace IPo Pojďme se dotknout ICT, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016 vyhlašuje Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku “Dodávka mobilních zařízení”.

Kupní smlouva »

Zakoupený  software a hardware v rámci projektu