Současné projekty

 

 

Zkvalitnění přírodní učebny ZŠ a MŠ Kanice

Projekt řeší vytvoření zastíněné přírodní učebny, která umožní výuku v prostoru navazujícímu na arboretum školy. Chceme povzbudit zájem žáků, učitelů, zákonných zástupců i ostatních obyvatel naší obce o ekologickou práci v přírodě.

Součást projektuDotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2024
Realizátor projektuJihomoravský kraj
Naše školaPříjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu1. 1. 2024
Ukončení realizace projektu31. 12. 2024
Koordinátor v ZŠMgr. Jitka Grossová
Cíl projektuCílem projektu je vytvořit zastínění nad přírodní učebnou a rozšířit v ní počet míst k sezení.

Digitalizace – realizace investice 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je vytvořit školní mobiliář přenosných elektronických zařízení, které je možné zapůjčovat žákům.

Plakát projektu

Součást projektuNárodní plán obnovy, komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Realizátor projektuEvropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše školaPříjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu1. 1. 2024
Ukončení realizace projektu31. 12. 2024
Koordinátor v ZŠMgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektuCílem projektu je vytvořit školní mobiliář přenosných elektronických zařízení, které je možné zapůjčovat žákům.

V části Prevence digitální propasti škola zakoupí 6 notebooků a softwarové vybavení.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice III.

Číslo projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022990
Realizátor projektuEvropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Nositel projektuMístní akční skupina Slavkovské bojiště, z.s.
Naše školaZapojení do aktivit projektu:
Vzdělávání pedagogů formou seminářů, webinářů a jiných forem výuky během školního roku
Výjezdní zasedání ředitelů škol spojené se sdílením dobré praxe
Rozvíjení technických dovedností a manuální zručnosti u dětí I. stupně ZŠ                

Rozvoj manuální zručnosti prostřednictvím šití u žáků I. stupně ZŠ

Realizace projektu1. 7. 2022 – 30. 11. 2023
Koordinátor v ZŠMgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektuRozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu bude docházet k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod.

Šablony JAK – ZŠ a MŠ Kanice

Projekt je zaměřen na personální podporu škol, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit..

Číslo projektuCZ.02.02.03/00/22_002/0001323
Realizátor projektuEvropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše školaPříjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu1. 9. 2022
Ukončení realizace projektu31. 8. 2024
Koordinátor v ZŠMgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektuProjekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Z projektu bude škola financovat školního psychologa.

Žádost

Plakát – povinná publicita projektu


Digitalizace – realizace investice 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je vytvořit školní mobiliář přenosných elektronických zařízení, které je možné zapůjčovat žákům.

Plakát projektu

Součást projektuNárodní plán obnovy, komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Realizátor projektuEvropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše školaPříjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu1. 1. 2023
Ukončení realizace projektu31. 12. 2023
Koordinátor v ZŠMgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektuCílem projektu je vytvořit školní mobiliář přenosných elektronických zařízení, které je možné zapůjčovat žákům.

V části Prevence digitální propasti škola zakoupila 3 notebooky.

Šablony III. – ZŠ a MŠ Kanice

Projekt je zaměřen na personální podporu škol, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit..

Plakát projektu

Číslo projektuCZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017972
Realizátor projektuEvropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše školaPříjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu31. 8. 2022
Koordinátor v ZŠMgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektuCílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: personální podpora, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

Z projektu bude škola financovat speciální pedagožku a realizovat projektové dny v MŠ a ZŠ.

Žádost

Plakát – povinná publicita projektu