Pro rodiče

Přijímání dětí do mateřské školy

PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2021/2022

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Evidenční list dítěte MŠ

Co mají rodiče připravit svým dětem do MŠ?

Seznam potřeb »

Desatero pro rodiče  »

Jdu poprvé do MŠ »


Zápis do ZŠ

bude probíhat v pondělí 4. dubna 2022 od 14 do 18 hodin. Přijde jen zákonný zástupce, letos možná budou moci přijít i děti.

Podrobné informace

Prosím, vytiskněte si následující dokumenty a vyplňte je:

  1. Žádost o přijetí žáka
  2. Zápisní list
  3. Souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů

Kdo bude žádat o odklad, vytiskne a vyplní si také tyto tři dokumenty a k nim ještě:

4. Žádost o odklad povinné školní docházky

Do 20. dubna bude seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly zveřejněn na stránkách školy.

Jak připravit dítě k zápisu
Doporučující materiál MŠMT určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku »

Jak připravit dítě do I. třídy

Prvňáček »


Učební pomůcky pro ZŠ

Seznamy učebních pomůcek na školní rok 2023/2024