Školská rada

Členové školské rady

Školská rada je poradní orgán základní školy. Naše školská rada má tři členy za zřizovatele, tři za zákonné zástupce žáků a tři za pedagogické pracovníky.

Zástupci obce byli schváleni zastupitelstvem obce Kanice na zasedání dne 14. 10. 2020.

JUDr. Martin Ondroušek

Pan Michal Matoušek

Paní Lenka Vašíková

 

Volba členů za zákonné zástupce probíhala online formulářem. Předcházela jí jednání se zákonnými zástupci, kteří o členství projevili zájem, nakonec jsme měli čtyři kandidáty. Odvolilo 109 zákonných zástupců, volili tři kandidáty.  Volbu vyhráli:

Ing. Dušan Dostál

Paní Hana Hynštová

Ing. Jan Beran, Ph.D.

 

Volba členů za pedagogické pracovníky probíhala ve dvou krocích. Nejprve proběhla jednání s vyučujícími, které projevily zájem školu ve školské radě zastupovat. Poté na pedagogické radě 23. 11. 2020 z těchto kandidátů volili tři zástupce. Platné hlasy odevzdalo 21 pedagogických pracovníků.

Mgr. Alena Repová
Mgr. Dana Pospíšilová
Mgr. Kateřina Gronichová

Členové školské rady jsou voleni či jmenováni na tříleté volební období (prosinec 2020 – prosinec 2023)..

Jednací řád školské rady »


 

Zápisy z jednání