Školská rada

Členové školské rady

Školská rada je poradní orgán základní školy. Naše školská rada má tři členy za zřizovatele, tři za zákonné zástupce žáků a tři za pedagogické pracovníky.

Zástupci obce byli schváleni zastupitelstvem obce Kanice na zasedání dne 16. 10. 2023.

Pan Dušan Dostál, Kanice, dusan.dostal(zavináč)zskanice.cz

Pan Jan Beran, Kanice, jan.beran(zavináč)zskanice.cz

Paní Lenka Vašíková, Kanice, lenka.vasikova(zavináč)zskanice.cz

Volba členů za zákonné zástupce probíhala před hovorovými hodinami 20. 11. 2023. Předcházela jí jednání se zákonnými zástupci, kteří o členství projevili zájem, nakonec jsme měli pět kandidátů. Odvolilo 79 zákonných zástupců, volili tři kandidáty. Volbu vyhráli:

Paní Hana Hynštová, Kanice, hana.hynstova(zavináč)zskanice.cz

Paní Hana Pluhařová, Kanice, hana.pluharova(zavináč)zskanice.cz

Paní Kateřina Pazderová, Kanice, katerina.pazderova(zavináč)zskanice.cz

Volba členů za pedagogické pracovníky probíhala ve dvou krocích. Nejprve proběhla jednání s vyučujícími, které mohou školu ve školské radě zastupovat. Poté na pedagogické radě 20. 11. 2023 byla volba potvrzena. Volilo 21 pedagogických pracovníků.

Mgr. Alena Repová, Brno, alena.repova(zavináč)zskanice.cz
Mgr. Dana Pospíšilová, Kanice, dana.pospisilova(zavináč)zskanice.cz
Mgr. Vlasta Tomášová, Babice nad Svitavou, vlasta.tomasova(zavináč)zskanice.cz

Členové školské rady jsou voleni či jmenováni na tříleté volební období (prosinec 2023 – prosinec 2026).

Všechny členy školské rady je možné kontaktovat e-mailem, vyučující i systémem Edookit.

Kontaktní osobatřída
Kateřina Pazderová2. třída, školka
Hana Hynštová1. třída
Hana Pluhařová4. třída, 8. třída
Lenka Vašíková 3. třída, 7. třída
Dušan Dostál 5. třída, 9. třída
Jan Beran 6. třída
Alena Repová 
Dana Pospíšilová  
Vlasta Tomášová 

Jednací řád školské rady »


 

Zápisy z jednání