Školská rada

Členové školské rady

Noví členové Školské rady byli jmenováni v souladu s volebním řádem pro školské rady při ZŠ Kanice dne 24. 11. 2017 na další tříleté období.

Zákonní zástupci:

Paní Hana Hynštová, Kanice 168, 664 01

Mgr. Radka Kokojanová, Březina 510, 679 05

JUDr. Martin Ondroušek, Kanice 295, 664 01

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Kateřina Gronichová, Ochoz u Brna 189, 664 01

Mgr. Dana Pospíšilová, Kanice 197, 664 01

Mgr. Alena Repová, Synkova 4, 628 00 Brno

Zástupci obce:
(schváleni zastupitelstvem obce Kanice na ustanovujícím zasedání dne 5. 11. 2017)

Doc. Ing. Karol Molnár, PhD., Kanice 199, 664 01

Pan Vlastimil Minařík, Kanice 208, 664 01

Paní Lenka Vašíková, Kanice 221, 664 01

Členové školské rady jsou voleni či jmenováni na tříleté volební období.

Jednací řád školské rady »


 

Zápisy z jednání