Školská rada

Členové školské rady

Noví členové Školské rady byli jmenováni v souladu s volebním řádem pro školské rady při ZŠ Kanice dne 24. 11. 2017 na další tříleté období.

Zákonní zástupci:

Paní Hana Hynštová

Mgr. Radka Kokojanová

JUDr. Martin Ondroušek

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Kateřina Gronichová

Mgr. Dana Pospíšilová

Mgr. Alena Repová

Zástupci obce:
(schváleni zastupitelstvem obce Kanice na ustanovujícím zasedání dne 5. 11. 2017)

Doc. Ing. Karol Molnár, PhD.

Pan Vlastimil Minařík

Paní Lenka Vašíková

Členové školské rady jsou voleni či jmenováni na tříleté volební období.

Jednací řád školské rady »


 

Zápisy z jednání