Podpora školy

Děkujeme Ing. Radimu Vašíkovi za ochotu a nezištnou pomoc při správě webových stránek školy.

Mgr. Alena Jelínková


SRPŠ – Spolek rodičů

V životě naší školy velmi důležitou roli hrají rodiče, kteří podporují rozvoj a modernizaci školy po materiální stránce. Navazujíc na dlouholetou tradici dnes funguje SRPŠ při ZŠ a MŠ Kanice s vlastním pokladníkem. Tuto funkci v současnosti zastává paní Kateřina Káňová.

V průběhu školního roku je možné  přispívat dobrovolnou částkou na účet školy s dodatkem pro příjemce “příspěvek na SRPŠ”.


Sponzoři

Všem dárcům, i těm, kteří nechtějí být jmenováni, moc děkujeme a jejich pomoci
si nesmírně vážíme.

ZŠ Kanice má ve Zřizovací listině souhlas zřizovatele k tomu, aby příspěvková organizace přijímala peněžité dary, účelově neurčené, které jí budou nabídnuty. (viz. Dodatek č. 2 ze dne 14. 5. 2009 ke Zřizovací listině ze dne 3. 9. 2002, příspěvkové organizace Obce Kanice)

Číslo účtu školy: 2028465319/0800

Sponzoři, kteří pomáhají škole ve školním roce 2017/2018

Jiří Dvorský10000,-
Thermis spol. s. r. o.
(manželé Škorpíkovi)
5000,- pro MŠ
5000,- pro ZŠ
Ing. Karel Hynšt5000,-
JUDr. Martin Ondroušek1500,-
Hodový výbor Kanice o. s.1000,-
p. Simona Štěpánkovákopírovací papíry
rodiče Davida Becykopírovací papíry

Sponzoři, kteří pomáhají svými dary naší základní škole ve školním roce 2016/2017

rodina Kubíčkova z Řícmanicspotřební materiál do výtvarné výchovy
TOP TISK obaly s.r.o.spotřební materiál do výtvarné výchovy
p. Matouškovákancelářské papíry
p. Pluhařovákancelářské papíry
manželé Pavlíčkovi2 ks PC Fujitsu EsprimoE700
p. Vojáčkovápapíry do kopírky, měkké výkresy formátu A2
p. Dvorskýfinanční dar
Československá obchodní banka, a. s.informační technika
IFE-CR, a.s.informační technika
Hodový výbor Kanice1 000 Kč pro MŠ
1 000 Kč pro ZŠ
Thermis spol. s.r.o.
(Škorpíkovi)
5 000 Kč pro MŠ
5 000 Kč pro ZŠ
p. Martin Ondroušek, Kanice 275500 Kč pro MŠ
rodina Sumcova15 šanonů a 2 balení euroobalů

Co právě potřebujeme?

Učební pomůcka, výzdoba tříd, vybavení školyOrientační cena
Florbal - chrániče na holeně (2 ks)1 090 Kč/ks (2 180 Kč celkem)
Florbal - dresy (10 ks)300 Kč/ks (3 000 Kč celkem)