Návrat 1. stupně a 9. ročníku, rotační výuka 2. stupně

19 Lis

Od pondělí 30. listopadu opět začne prezenční výuka všech žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku.

Zbytek druhého stupně bude mít týdenní rotační výuku (1 týden prezenční, 1 týden distanční).

Prezenčně 30. listopadu začíná 7. a 8. ročník, doma distančně zůstává 6. ročník. V týdnu od 7. prosince bude prezenčně 6. ročník a distančně 7. a 8. (pokud nedojde k legislativním změnám).

Všichni žáci budou mít po celou dobu výuky i o přestávkách roušky s výjimkou svačiny a oběda. Připravte prosím dostatečný počet roušek (jednu na sebe a nejméně jednu další jako náhradní).

Obědy budou všem žákům automaticky přihlášeny, pokud oběd nechcete, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Tělesná výchova, kterou by žáci měli jako poslední hodinu, odpadá.

Pokud dojde ke změnám, informace aktualizujeme.