Organizace konce školního roku

14 Čvn

Týden od 17. do 21. června – výuka dle rozvrhu, jednotlivé třídy se budou účastnit svých sportovních akcí a výletů.

Pondělí 24. června – třídní učitelé budou se svými žáky. V pondělí se předávají učebnice. První stupeň končí výuku v 11.20 (4 vyučovací hodiny), druhý stupeň ve 12.10 (5 vyučovacích hodin). Družina má běžný provoz od skončení vyučování do 16.15, jen poslední školní den do 15.00. Žáci si uklidí v učebnách a v šatnách, odnesou si domů všechny svoje věci – nové učebnice, výtvarné potřeby, cvičební úbor, výtvarná díla, zapomenuté oblečení ze tříd a šaten. Upozorňujeme rodiče, že oblečení, které zůstane ve škole po ukončení školního roku, bude zlikvidováno! 

Úterý 25. června – vyučování od 7.45, 1. a část 2. hodiny práce ve třídách, poté Plážový den + Hon za pokladem od 9.00 cca do 11.30.

Středa 26. června – slavnostní vyhodnocení školního roku, předání ocenění, pasování prvňáčků na čtenáře a rozloučení s deváťáky. Začátek v 10.00, konec mezi 11.30 a 12.00

Čtvrtek 27. června – vysvědčení, začátek v 7.45, konec v 8.30, poté žáci odejdou domů. Obědy poslední školní den nejsou – ani pro děti z družiny. Provoz školní družiny bude probíhat po rozdání vysvědčení do 15,00 hod. Odchody z družiny jsou umožněny kdykoliv během dne na základě informace v deníčku – čas odchodu a zda jde dítě samo či s doprovodem. Prosíme o sdělení odchodu předem, nejlépe do pondělí 24. 6. 2019.

Pátek 28. června – ředitelské volno