Začátek školního roku 2021/2022

25 Srp

Provoz ZŠ i MŠ začíná ve středu 1. září 2021. MŠ má hned od 1. září celodenní provoz od 6.30 do 16.30, děti v MŠ se netestují na koronavirus ani nemusí nosit roušky. Rodiče ve společných prostorách školky ale respirátory nebo nanoroušky mít musí.

Ve středu 1. září bude v ZŠ jen 1. vyučovací hodina od 7.45 do 8.30. V této hodině proběhne také testování žáků na koronavirus (mohou mít i vlastní test nebo přinést potvrzení, že už uplynulo 14 dnů od druhé dávky očkování nebo méně než 180 dnů od pozitivního PCR testu nebo že měli negativní test u poskytovatele zdrav. služeb). Družina je tento den do 13.15, oběd není.

Ve čtvrtek 2. září bude mít 1. třída 3 vyučovací hodiny, 2. – 5. ročník 4 vyučovací hodiny a 6. – 9. ročník 5 vyučovacích hodin. Obědy už jsou pro všechny přihlášené žáky a družina až do 16.15.

V pátek 3. září bude mít 1. – 5. ročník 4 vyučovací hodiny, 6. – 9. pak 5 vyučovacích hodin.

Čtvrtek i pátek budou ve třídách třídní učitelé. Žáci si přinesou papír, psací potřeby, vratnou zálohu 100,- Kč na klíček od šatní skříňky, případně další pomůcky dle informací třídních učitelek.

Ranní družina se zatím neotevírá pro nízký počet přihlášených žáků.

Od pondělí 6. září začne výuka podle rozvrhu, učí se všechny předměty včetně TV.

Další testování na koronavirus proběhnou v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Ve společných prostorách školy žáci musí používat respirátory, lékařské roušky nebo nanoroušky. Ve třídách během výuky roušky být nemusí.

Ve středu 8. září bude sportovní akce T-mobile olympijský běh.