60. výročí otevření školní budovy

16 Dub

V sobotu 17. dubna 2021 si připomínáme významný okamžik naší školy – je to přesně 60 let, co do lavic této budovy zasedli první žáci a začali se učit. Nejprve tato budova sloužila pouze pro výuku druhého stupně a první se ještě učil ve staré škole – dnešním Obecním úřadu v Kanicích. Později se sem přesunuli všichni kaničtí žáci, školu navštěvovaly děti i z Ochozi u Brna, Řícmanic, Babic nad Svitavou a Bílovic nad Svitavou. V roce 2011 přibyla mateřská škola se dvěma odděleními.

Záznam z kroniky o zahájení vyučování v nové budově.

Děti byly z nové budovy nadšené.

Dokonce se dochoval kousek původní nástěnky:

Škola samotná je ale starší než její současná budova, založena byla v roce 1904. Záznamy z té doby ale byly zničeny nacisty, první dochované záznamy jsou až z roku 1945. Zde je první strana kroniky:

A z této kroniky informace o založení školy v Kanicích:

Tady je první dochovaná fotografie třídy:

A brzy nato i záběr zevnitř:

Fotografie ze slavnostního otevírání nové budovy r. 1961 bohužel nemáme, tak alespoň z nejbližších školních roků pro ilustraci dobové atmosféry:

Školní budova i domy kolem ní se postupně proměňovaly…

Až do současného stavu. Letos máme jedenáct tříd základní školy, dvě třídy mateřské školy a tři oddělení školní družiny. Máme ale také distanční výuku kvůli pandemii koronaviru, tak nikoho v přesné datum výročí nemůžeme do školy pozvat na prohlídku, pohoštění nebo na setkání a popovídání.

O historii naší školy se můžete více dozvědět zde. Můžete si procházet i školní časopisy, zpravodaje nebo almanach k 50. výročí zde.