Týdny od 12. dubna do 25. června 2021, testování

6 Dub

Od 12. dubna 2021 mají předškoláci v MŠ prezenční výuku. Od 10. května 2021 budou mít prezenční výuku všechny děti z MŠ. Děti se už nemusí testovat.

V týdnu od 12. do 16. dubna nastoupí žáci 4. a 5. ročníku na prezenční výuku, všechny ostatní ročníky zůstávají na distanční výuce. Družina se otevře dle zájmu.

V týdnu od 19. do 23. dubna mají prezenční výuku žáci 1., 2. a 3. ročníku, ostatní pokračují v distanční. Družina bude v provozu.

V týdnu od 26. do 30. dubna znovu nastoupí žáci 4. a 5. ročníku, zbytek ročníků má distanční výuku.

V týdnu od 3. do 7. května nastoupí žáci 1., 2. a 3. ročníku, ostatní mají distanční výuku. Testování bude jen jednou týdně v pondělí. Je změna jízdních řádů autobusů – některé linky jsou vynechané a některé posunuté o několik minut.

V týdnu od 10. do 14. května půjdou žáci 4. a 5. ročníku. Rotačně nastupuje i druhý stupeň. Na prezenční výuku nastoupí žáci 6. a 7. ročníku, na distanční zůstává 8. a 9. Žáci prvního stupně se budou testovat na koronavirus jednou týdně, žáci druhého stupně dvakrát. Už budou tělesné výchovy, sportovat se ale bude jen venku – je potřeba tomu přizpůsobit sportovní oblečení a obuv.

V týdnu od 17. do 21. května budou na prezenční výuce žáci 1., 2., 3., 4., 5., 8. a 9. ročníku, distanční výuku má 6. a 7. ročník. Takže první stupeň už má plně prezenční výuku, druhý stupeň bude mít v našem kraji ještě rotační.

V období od 24. května do konce školního roku by už všechny ročníky ZŠ měly mít prezenční výuku. Testuje se 1x týdně, testovat se nemusí, kdo měl pozitivní test na covid před méně než 180 dny nebo má 22 a více dnů po prvním očkování.

Od úterý 8. června je ukončena povinnost nosit během výuky ve třídě roušku nebo respirátor, zatím povinnost zůstává ve společných prostorách školy.

Rozvrh prezenční výuky

Děti a žáci na prezenční výuce budou automaticky přihlášeni na oběd. Pokud nebudou chodit, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Režimová opatření dle MŠMT

Ochrana úst a nosu – od 8. června tato povinnost platí jen ve společných prostorách školy:
a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory nebo nanoroušky (standardy dle MO MZd).
b) Žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd, respirátor nebo nanorouška.

c) Děti MŠ nemusí mít roušku

TESTOVÁNÍ – ZMĚNY

  • antigenní testování jen jednou týdně v pondělí v první vyučovací hodině
    – nebo PCR 1x za dva týdny
    – první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu, testování by mělo probíhat každé pondělí první vyučovací hodinu ve třídě ZŠ, mezi 7:00 a 8:00 v MŠ; u dětí z MŠ a 1. – 3. ročníku je možná přítomnost zákonných zástupců
    – testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb

Testovat se nemusí, kdo:

  • přinese potvrzení (výsledek testu), že od jeho pozitivního PCR testu uplynulo méně než 180 dní, ale více než stanovená doba karantény (toto je změna, do 23. 5. bylo 90 dnů)
  • byl očkován proti koronaviru a od první dávky uplynulo 22 dnů a více (toto je změna, do 23. 5. platilo od druhé dávky 14 dnů a více), předloží kartičku nebo certifikát
  • kdo přinese potvrzení (výsledek testu), že od jeho negativního PCR testu nebo antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotnických služeb uplynulo méně než 48 hodin a nemá příznaky respiračního onemocnění

Školy v JMK dostaly v první dávce antigenní testy Singclean Good Test metodou koloidního zlata, budou se používat i testy FlowFlex (na doplnění chybějících Singcleanů) a testy Sejoy z druhé dodávky testů pro školy.

Nové: Vzhledem k nízké funkčnosti dodaných testů Singclean umožňujeme rodičům, aby zakoupili jiný test povolený Ministerstvem zdravotnictví, naučili s ním dítě zacházet a dítě se může testovat ve škole jiným testem.

V případě negativního výsledku se žák účastní výuky. V případě pozitivního výsledku v pondělí tento žák odchází do izolační místnosti, vyčká na vyzvednutí zákonným zástupcem (kterého škola telefonicky kontaktuje) a zák. zástupce musí informovat ošetřujícího lékaře dítěte a dítě objednat na PCR test. Pokud PCR bude negativní, dítě může do školy. Pokud bude pozitivní, zůstává doma po stanovený počet dnů.

Pokud vyjde pozitivní test i jen jednomu žákovi ze třídy jiný den než v pondělí, musí jít domů celá třída (žáci, kteří s ním byli v kontaktu v předchozích dvou dnech). Podle výsledku PCR testu tohoto žáka pak jdou všichni negativní zpět do školy (když bude test negativní) nebo jde celá třída do karantény a na PCR testy (když bude pozitivní). V tomto případě je možné i žádat o ošetřovné.

Schéma postupu – pdf

Pokud se zákonný zástupce rozhodne, že dítě se testovat nebude a nenastoupí na prezenční výuku, napíše třídní učitelce, žák zůstává doma s omluvenou absencí a má povinnost nadále plnit a odevzdávat všechny úkoly zadané Edookitem.

Žádáme zákonné zástupce, aby do školy neposílali děti s příznaky běžného respiračního onemocnění ani s příznaky vyskytujícími se u koronaviru (teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy).

Další informace lze dohledat v různých aktualitách na https://www.msmt.cz/

Letáček pro zákonné zástupce

Letáček pro žáky