Obědy na školní rok 2020/2021

24 Čvn

Na příští školní rok jsou přihlášeni všichni žáci, kteří chodili letos (s výjimkou vycházejících a přestupujících žáků). Přihlášeni jsou také žáci budoucího prvního ročníku, jejichž zákonní zástupci vyplnili přihlášku na školní stravování. Kdo letos nechodil a chce se přihlásit, případně … Číst více »

Organizace konce školního roku

11 Čvn

Výuka dle rozvrhu bude probíhat do úterý 23. června, tento den se uzavírá klasifikace za 2. pololetí a končí distanční výuka. Ve středu 24. června budou pro všechny třídy třídnické hodiny, na kterých žáci odevzdají učebnice, uklidí učebny a šatny … Číst více »

Hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020

11 Kvě

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů: a) hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 11. 3. 2020b) podpůrně … Číst více »

Pozastavení Recyklohraní

10 Kvě

V rámci projektu Recyklohraní došlo ke změnám v odvozu baterií a drobného elektroodpadu. Z tohoto důvodu pozastavujeme v tomto školním roce sběr baterií a elektroodpadu. Pokud máte doma baterie, odevzdejte je ve Sběrných dvorech. Děkujeme