Přijímací řízení na střední školy

7 Pro

Adresa stránek se všemi informacemi, zde jsou i tiskopisy příloh a papírových přihlášek:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Stránky jsou postupně doplňovány a bude z nich vstup do elektronického systému pro podání přihlášek.

Další průběžně doplňované informace naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Termíny:

15. 12. 2023 – zveřejnění nových formulářů pro papírové přihlášky

15. 1. – 31. 1. 2024 – přislíben zkušební provoz elektronického systému, 31. 1. by se všechny pokusné vytvořené přihlášky měly vymazat

do 31. 1. 2024 – ředitelé středních škol zveřejní kritéria pro přijetí

1. – 20. 2. 2024 – podání tří přihlášek prvního kola včetně nahrání potřebných příloh

1. 3. 2024 – v systému se objeví místa a čas konání přijímacích zkoušek pro jednotlivé žáky

12. a 15. 4. 2024 – přijímací zkoušky pro 9. ročník

16. a 17. 4. 2024 – přijímací zkoušky pro 5. a 7. ročník

29. a 30. 4. 2024 – náhradní termíny přijímacích zkoušek

Termíny školních přijímacích zkoušek stanovují ředitelé středních škol

9. – 15. 5. – zveřejnění výsledků prvního kola; přijetí není nutné nijak potvrzovat, u nepřijetí je možné se do tří dnů odvolat jenom při vzniku pochybností (např. chybně sečtené body)

18. 5. 2024 – ředitelé středních škol, kde ještě mají místa, vyhlásí druhé kolo (do něj se berou výsledky jednotné přijímací zkoušky prvního kola)

do 24. 5. 2024 – podání tří přihlášek druhého kola

8. – 12. 6. 2024 – ředitelé stř. škol mohou vyhlásit školní přijímací zkoušky druhého kola

13. 6. 2024 – zveřejnění výsledků druhého kola

Další kola neomezena, ale už jen papírovou přihláškou dopravenou na ředitelství stř. školy

Způsoby podání přihlášek:

 1. Elektronicky přes centrální systém, který bude přístupný na stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

Na to je nutné mít identitu občana (např. bankovní identitu, datovou schránku, e-občanku…). Přílohy se nahrávají jako skeny, fotografie v dostatečném rozlišení nebo dokumenty.

2. Elektronicky přes centrální systém, ale bez identity občana – vyplněná přihláška s identifikačním číslem bude odeslaná v pdf formátu na email, je nutné ji vytisknout ve třech kopiích, ručně podepsat a osobně nebo poštou dopravit na ředitelství středních škol.

3. Papírově jako dosud – po polovině prosince budou nové formuláře na tři školy, tyto se vyplní, podepíšou, osobně nebo poštou dopraví na SŠ.

U 1. způsobu probíhá komunikace mezi zákonnými zástupci a střední školou přes elektronický systém, u 2. a 3. způsobu probíhá následná komunikace se stř. školou písemně.

Přílohy k přihláškám:

 1. Vysvědčení z 8. a 9. ročníku nebo výpis ze školního elektronického systému (na požádání připraví základní škola)
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na obory, které to vyžadují
 3. Čestné prohlášení s podpisem uchazeče (vzor bude k dispozici) – toto nakonec nepožadují, jen zaškrtnutí okénka, že uchazeč souhlasí
 4. Potvrzení o úspěšném absolvování soutěží
 5. Podpůrná opatření stanovená pro přijímací řízení
 6. Pokud přihlášku nepodával zákonný zástupce, tak ještě plnou moc
  • při vzniku pochybností bude ředitel SŠ vyžadovat dodání originálu

Další informace:

 • školy na všechny přihlášky vypisujte podle pořadí, ve kterém se na ně chcete dostat. Podle tohoto pořadí budou žáci umístěni
 • není nutné vyplnit všechny tři obory
 • po přijetí je možné se vzdát místa (tím se anuluje celé kolo) a podat si přihlášku do dalšího kola
 • žáci, kteří konali talentové zkoušky, mohu také podávat další přihlášky s novým stanovením pořadí škol – celkem mají tedy v prvním kole až pět možností

Návrh vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání

Dokument MŠMT o přijímacím řízení