Projekty MŠ

Šablony III. – viz Současné projekty

 

Šablony II. – viz Současné projekty

 

Krůčky k rozhýbání jazýčků – ukončený projekt

Níže specifikovaný projekt byl v prosinci 2013 zveřejněn jako úspěšný projekt na stránkách MŠMT ČR v dokumentu Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.
V lednu až dubnu probíhaly administrativní činnosti státních úřadů, čerpání fin. prostředků pro realizaci projektu bylo umožněno od 28. 3. 2014.

Název rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
Číslo projektu Č. j. MŠMT - 33231/2013
Zahájení realizace projektu 28. 3. 2014
Ukončení realizace projektu 31. 12. 2014
Anotace projektu Projektem chceme zlepšit výsledky předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. Pracovní kolektiv tvoří mladé paní učitelky, které jsou vstřícné k zavádění nových metod, jsou ochotné si doplňovat kvaifikaci a dále se vzdělávat. Smyslem projektu je připravitr podmínky a vytvořit odpovídající systém, který by umožnil další vzdělávání pedagogů v oblasti logopedické prevence. Získané znalosti a dovednsoti palikovat při práci s dětmi s narušenou komunikační schopností a rozvojem řečových dovedností jim tak usnadnit přestup do 1. ročníku ZŠ a současně prohloubit spolupráci s rodiči v této oblasti.
Cíle projektuVytvořit podmínky pro správný a přirozený vývoj řeči
Zajistit logopedickou prevenci v naší mateřské škole prostřednictvím zvýšení odborných znalostí pedagogů
Umět rozpoznat a analyzovat vady řeči u dětí
Napomáhat k odstraňování řečových vad u dětí prohloubením spolupráci s odobnorníky a rodiči dětí
Zakoupíme učebnice, pracovní listy a další pomůcky z nabídky pro etickou výchovu