Dlouhodobé projekty

Školní projekty

Každoroční školní projekty

  • Projekt dopravní výchovy Bezpečná cesta
  • Projektový den Evropský den jazyků
  • Projekt Tradice
  • Projektový den Den Země
  • Projekt Absolventské práce

 

Ovoce do škol

Projekt „Ovoce do škol“ spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

Cílem projektu „Ovoce do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. ročníku.

Ovoce je do školy dodáváno cca 2x měsíčně. Dodavatelem produktů je společnost MK Fruit s.r.o.

Více informací na: www.ovocedoskol.eu

 

Srdce_placka_ovoce_2


 

Recyklohraní

Naše škola je dlouhodobě zapojena do ekologického programu pro školy – Recyklohraní (od šk. roku 2008/2009).

Tento program připravily společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které nám do školy také dodaly sběrné nádoby.

V tomto projektu se můžeme zapojit do her, soutěží, kvízů, výtvarných či fotografických úkolů z oblasti třídění odpadů a recyklace. Za tyto disciplíny také získáváme body, za které si můžeme vybrat ceny v internetovém obchodu, které pro nás tyto společnosti připravily.

 

asekol_recyklohrani_logo3certifikat_min


 

Les ve škole

Naše škola je dlouhodobě zapojena do původně pojmenovaného ekologického projektu pro školy – Les ve škole, škola v lese. Nový oficiální název vzdělávacího programu je pouze Les ve škole.

Tento program je zaměřený na výuku přírodních věd a environmentální výchovu na základních školách.

Sdružení TEREZA má akreditaci MŠMT ČR č. j. 12865/2011-25 k provádění vzdělávacích programů. Vzdělávací program „Program Les ve škole – škola v lese“ má akreditaci MŠMT č. j. 21 559/2009-25-511.

Další informace o vzdělávacím programu naleznete na internetových stránkách Les ve škole.

les ve škole

 

Uložit

Uložit