Hodnocení za 1. pololetí

13 Led

Žáci budou za 1. pololetí hodnoceni známkami. Výpis z vysvědčení bude v případě prezenční výuky předán žákům ve čtvrtek 28. ledna 2021. V případě distanční výuky budou známky za 1. pololetí zveřejněny 28. ledna v Edookitu (u každého předmětu bude … Číst více »

Pátek 18. 12.

15 Pro

Žáci 1. stupně budou mít 1. a 2. hodinu výuku, 3. a 4. hodinu besídku, končí v 11.20. Družina končí v běžnou dobu. Žáci 2. stupně budou mít 1. – 3. h výuku dle rozvrhu, 4. a 5. h besídku, … Číst více »