Halloween

7 Říj

Zveme všechny na akci žákovské rady Halloween. V úterý 25. října přijďte do školy ve strašidelných maskách, o velké přestávce se pak všichni sejdeme na hale školy, zatancujeme si a zkusíme rozhodnou, kdo má masku nejlepší a kdo nejděsivější. První stupeň začne již v polovině druhé vyučovací hodiny, druhý bude pokračovat do části třetí hodiny.

Plakát: