Organizace konce školního roku

11 Čvn

Výuka dle rozvrhu bude probíhat do úterý 23. června, tento den se uzavírá klasifikace za 2. pololetí a končí distanční výuka.

Ve středu 24. června budou pro všechny třídy třídnické hodiny, na kterých žáci odevzdají učebnice, uklidí učebny a šatny a odnesou si domů svoje věci. Začátek v 7.45 pro všechny skupiny, konec v 11.20. Nové učebnice dostanou žáci až na začátku školního roku 2020/2021.

Ve čtvrtek 25. června budou třídnické hodiny pro první stupeň od 7.45 do 11.20, pokud třídní učitelka neurčí jinak.

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26. června od 7.45 do 8.20, navazuje družina do 15.15. Oběd bude zajištěn jen pro žáky z družiny.

Na pondělí 29. a úterý 30. června jsou vyhlášeny dva dny volna stanoveného ředitelem školy.

V pondělí 29. června bude pro zájemce v provozu družina s obědem od 7.45 do 14.15 a v úterý 30. června bude družina od 7.45 do 12.15, oběd už nebude.