Organizace konce školního roku 2020/21

16 Čvn

Výuka dle rozvrhu bude probíhat do pondělí 21. června, jen odpadá 7. vyučovací hodina.

V úterý 22. a ve středu 23. června budou třídnické hodiny pro první stupeň od 7.45 do 11.20, pro 2. stupeň od 7.45 do 12.10. V úterý proběhne fotografování tříd (30,- Kč). Žáci odevzdají učebnice, dostanou nové, uklidí učebny a šatny a odnesou si domů svoje věci. Některé třídy jdou na výlety.

Ve čtvrtek 24. června je v případě příznivého počasí naplánován Plážový den. Od 7.45 do 8.30 budou děti ve třídách, pak od 8.45 bude pasování prvňáčků na čtenáře, rozloučení s deváťáky a následovat budou stanoviště s úkoly a hudba. Konec mezi 11.00 a 11.20 pak jde na oběd 1. stupeň, družina, pak 2. stupeň. V případě nepříznivého počasí bude náhradní program uvnitř budovy, pasování bude už v 8.00.

Předání vysvědčení proběhne v pátek 25. června od 7.45 do 8.20, navazuje družina do 15.15. Oběd bude zajištěn jen pro přihlášené žáky z družiny.

Na pondělí 28. až středu 30. června jsou vyhlášeny tři dny volna stanoveného ředitelem školy z důvodu zahájení rekonstrukce šaten. Družina bude pro zájemce v provozu od d 7.45 do 13.15 hodin, bez oběda.

Všem přejeme krásné prázdniny a nový školní rok začíná ve středu 1. září 2021 v 7.45.