Osobní přítomnost žáků 2. stupně – dotazník

28 Kvě

Od pondělí 8. června bude povolena přítomnost žáků 6. – 9. třídy ve škole. Především za účelem skupinových konzultací do naukových předmětů, uzavírání hodnocení za 2. pololetí a na třídnické hodiny. Společná výuka ve skupinách do 15 žáků bude maximálně 4 vyučovací hodiny 1 – 3 dny v týdnu, nadále pokračuje distanční studium a dokončování domácích prací. Po konzultacích bude možnost pracovat v učebně informatiky na úkolech, které nešly udělat s domácím technickým vybavením.

Osobní účast je nepovinná, ale doporučujeme ji. Především děti, které měly problémy (technické i znalostní) s odevzdáváním úkolů a pochopením učiva, si mohou dokončit i opravit množství prací a upevnit znalosti.

Podrobné informace a časy výuky budou zveřejněny 3. 6. v souladu s aktuálními doporučeními MŠMT a MZ. Obědy pro žáky 2. stupně z technických důvodů nebudou.

Prosíme rodiče, aby do pátku 5. června v dotazníku vyplnili, zda žák bude navštěvovat školu nebo bude úkoly plnit nadále doma (za každé svoje dítě zvlášť).

Dotazník