Pěvecký sbor Kosáček

4 Čvc

Pěvecký sbor Kosáček letos prošel většími proměnami. V září jsme ještě ve starém obsazení z předešlých let zazpívali a zarecitovali při příležitosti vítání občánků v Kanicích. Také se nám podařilo s paní učitelkou Mgr. Veronikou Glötzerovou a s některými spolužáky z jiných ročníků nahrát vánoční koledy. Ty jste mohli slyšet před Vánocemi hrát v kanickém rozhlase nebo si je poslechnout v příspěvku na našich stránkách.

Tradičně jsme se zúčastnili Tříkrálového koncertu v Babicích nad Svitavou.


Ve druhém pololetí se skupinka pokročilých zúžila na pouhých šest členů, což mne velice mrzelo, ale i tak jsme se naučili mnoho pěkných písní. Zato Kosáčci začátečníci zůstali v plném počtu. Děvčata stihla za první pololetí udělat veliký kus práce, a tak si zkusila svoje první vystoupení v červnu na vítání občánků v Kanicích a to hned dvakrát po sobě.
Obě dvě oddělení měla příležitost si zazpívat na závěrečném vystoupení žáků školy. Příští školní rok nás čekají vystoupení, která dětem jistě přinesou nové zážitky.


Mgr. Kateřina Gronichová