Podrobné informace k obnovení provozu 2. stupně

5 Čvn

Od pondělí 8. června nastupují přihlášení žáci 2. stupně. Přihlásit je stále možno Dotazníkem. Jejich výuka bude probíhat v pondělí, středu a v pátek (úterý a čtvrtek zůstaly vyhrazené na dokončování úkolů distanční výuky).

Všichni budou mít společnou výuku ve skupinách do 15 žáků dle rozvrhu zaslaného třídními učitelkami (2 – 4 vyučovací hodiny). Začátek společné výuky bude v 7.45. Po ukončení společné části mohou žáci pokračovat individuálně dle domluvy s jednotlivými vyučujícími nebo jít pracovat na svých úkolech do učebny informatiky.

Žáci budou ráno čekat před školou v dostatečných rozestupech, třídní učitelky si je po třídách budou vyzvedávat. V den nástupu (8. 6. 2020) je nutné mít vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění, které třídní uč. od žáků vyberou – bez něj není povolen vstup do budovy! Žák přichází v roušce, roušku má nasazenou i ve všech prostorách školy, kde se mísí skupiny (chodby, šatny, WC). Roušku smí sundat, pokud je v odstupu 2 m od ostatních ve třídě, 2 m od ostatních venku nebo během jídla. S sebou má i náhradní roušku a igelitový obal na uložení použité.

Po vyučování půjdou žáci domů, oběd pro žáky druhého stupně nebude.