Aktuální hygienická opatření ve školách

28 Srp

Základní školy jsou od 14. října do 1. listopadu uzavřeny.

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy od pondělí 26. do pátku 30. října.

Je zakázána činnost externích spolků (kroužků v tělocvičně, ve třídách).

Roušky jsou povinné ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Připravte každému dítěti 2 roušky (jednu na sebe, jednu náhradní v igelitovém sáčku). Roušky se budou používat ve společných prostorách školy. Pro žáky 2. stupně jsou povinné i ve třídách během výuky. Ve třídách 1. stupně zatím povinné nejsou, vzhledem k aktuální situaci je ale žákům doporučujeme používat alespoň v učebnách, kde se střídají třídy (Inf, AJ, HV).

Ve třídách jsou dezinfekční roztoky, žáci musí dbát na zvýšenou hygienu rukou (před vyučováním si vydezinfikují ruce už u vchodu, během přestávek v učebnách, před obědem).

Distanční a prezenční vzdělávání – od 1. září se vzdělávání žáků vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny žáků alespoň jedné třídy/oddělení. Bude koordinováno přes Edookit, prosím, zkontrolujte si, jestli máte funkční přístupové údaje.

Obědy – výdej obědů do jídlonosiče první den nemoci není možný (nedostatečný čas na mytí jídlonosičů).

Stupně pohotovosti

Stránka ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/

Stránka Ministerstva školství https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Krajská hygienická stanice Brno https://www.khsbrno.cz/