Aktuální hygienická opatření ve školách

28 Srp

Roušky jsou povinné ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Připravte každému dítěti 2 roušky (jednu na sebe, jednu náhradní v igelitovém sáčku). Roušky se budou používat ve společných prostorách školy. Od pátku 18. 9. jsou roušky povinné pro žáky 2. stupně i ve třídách během výuky. Ve třídách 1. stupně zatím povinné nejsou, vzhledem k aktuální situaci je ale žákům doporučujeme používat alespoň v učebnách, kde se střídají třídy (Inf, AJ, HV).

Ve třídách jsou dezinfekční roztoky, žáci musí dbát na zvýšenou hygienu rukou (před vyučováním si vydezinfikují ruce už u vchodu, během přestávek v učebnách, před obědem).

Distanční vzdělávání – od 1. září se vzdělávání žáků vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny žáků alespoň jedné třídy/oddělení. Bude koordinováno přes Edookit, prosím, zkontrolujte si, jestli máte funkční přístupové údaje.

Obědy – výdej obědů do jídlonosiče první den nemoci není možný (nedostatečný čas na mytí jídlonosičů).

Stupně pohotovosti

Stránka ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/

Stránka Ministerstva školství https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Krajská hygienická stanice Brno https://www.khsbrno.cz/