Podrobné informace k obnovení provozu 1. stupně ZŠ – aktualizováno

20 Kvě

Od pondělí 25. května nastupují přihlášení žáci 1. stupně. Všichni budou mít výuku 4 vyučovací hodiny. Aby nedocházelo k seskupování příliš velkého množství žáků při příchodech a odchodech, začátek i konec výuky budou takto:

1., 2. a 3. třídy budou mít výuku od 7.45 do 11.20

4. a 5. třídy budou mít výuku od 8.30 do 12.10

Žáci budou ráno čekat před školou v dostatečných rozestupech, třídní učitelky si je po třídách budou vyzvedávat. V den nástupu je nutné mít vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění, které třídní uč. od žáků vyberou – bez něj není povolen vstup do budovy! Žák přichází v roušce, roušku má nasazenou i ve všech prostorách, kde se mísí skupiny. Roušku smí sundat, pokud je v odstupu 2 m od ostatních ve třídě, 2 m od ostatních venku nebo během jídla. S sebou má i náhradní roušku a igelitový obal na uložení použité.

Ve třídě budou žáci plnit úkoly zadané do jednotlivých předmětů a procvičovat a upevňovat již probranou látku.

Po vyučování půjdou žáci domů, s vyučujícími na oběd nebo do družiny – jak jsou přihlášeni. Děti z družiny potřebují lísteček, jak budou v jednotlivé dny odcházet domů – v kolik hodin a jestli sami nebo s doprovodem.

Dokument s podrobnostmi