Přijímání žáků do dalších ročníků (mimo 1.)

18 Dub

Prosíme rodiče žáků, kteří budou od 1. 9. 2023 nastupovat do naší školy, aby nás kontaktovali a vyplnili a odevzdali přihlášku. Všechny formuláře naleznete v sekci Formuláře.