Užívání online služeb

20 Říj

Vážení rodiče,

pro efektivní průběh distanční výuky využíváme kromě Edookitu ještě další online nástroje. Pro jejich bezproblémové užívání dodržujte několik pravidel:

Videovýuka – děti si musí již před začátkem hodiny nachystat potřebné pomůcky (sešity, pracovní sešity, učebnice, psací nebo rýsovací potřeby, kalkulačku). Připojují se již asi 2 – 3 minuty před začátkem hodiny. Na začátku hodiny pozdraví, nechají zapnutou kameru. Mikrofon používají dle požadavků vyučujícího. Připojují se z místnosti, kde bude minimum vyrušování. Nepořizují z videovýuky žádné záznamy.

Hardware, internetové připojení – pokud je problém s technikou, informujte vyučující. Škola stále má na zapůjčení několik tabletů. Připojení na internet poskytnout nemůžeme.

Online služby – při užití jiných služeb než Edookit musí všichni předem přemýšlet, zda neuveřejňují nevhodné materiály nesouvisející s výukou (domácí úloha je v pořádku, i kdyby v ní bylo 10 pravopisných chyb). Poskytovatelé online služeb a sociálních sítí často mají ve svých licenčních podmínkách uvedeno, že vše zveřejněné mohou ukládat, kopírovat, přenášet, dále zveřejňovat, užívat…

Bezpečnostní tipy pro všechny pro používání online služeb (včetně sociálních sítí):

Používejte dlouhá hesla a ta si chraňte. Pokud se přihlásíte na cizím počítači, zkontrolujte, že jste se po ukončení práce odhlásili.

Nezveřejňujte nic, co Vás či někoho jiného ohrožuje, zesměšňuje či degraduje.

Nezveřejňuje obsah v rozporu se zákony ČR.

Nezveřejňujte nic, za co byste se po několika měsících nebo letech styděli.

Pokud děti bude nevhodným způsobem kontaktovat či obtěžovat jiný uživatel, ať to konzultují s rodiči nebo se školou a uživatele zablokujte a nahlaste administrátorům služby.

Kopie částí licenčních smluv užívaných online služeb, odkazy na celé licenční smlouvy:

Microsoft (včetně Skype):

Váš obsah. Mnoho našich služeb vám umožňuje uchovávat nebo sdílet váš obsah či přijímat materiály od ostatních uživatelů. Neuplatňujeme nárok na vlastnická práva k vašemu obsahu. Váš obsah zůstává ve vašem vlastnictví a nesete za něj odpovědnost.

 • a. Pokud svůj obsah sdílíte s ostatními uživateli, berete na vědomí, že tito uživatelé mohou mít možnost po celém světě používat, ukládat, zaznamenávat, rozmnožovat, vysílat, přenášet, sdílet a zobrazovat váš obsah k účelům, ke kterým jste tento svůj obsah zpřístupnili ve službách, aniž by vám za to platili. Nechcete-li ostatním tuto možnost poskytnout, nepoužívejte služby ke sdílení svého obsahu. Prohlašujete a zaručujete, že po dobu platnosti těchto podmínek máte (a budete mít) veškerá nezbytná práva ke svému obsahu odeslanému, uchovávanému nebo sdílenému ve službách a že shromažďování, užívání a uchovávání vašeho obsahu prostřednictvím služeb neporuší žádný zákon ani právo třetích stran. Důrazně doporučujeme, abyste si pravidelně vytvářeli záložní kopie svého obsahu. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za váš obsah ani za materiály, které ostatní uživatelé odesílají, uchovávají či sdílejí pomocí našich služeb.

Pravidla chování

 • a. Obsah, materiál nebo akce, které porušují tyto podmínky, nejsou povoleny. Souhlasem s těmito podmínkami se zavazujete k dodržování následujících pravidel:
  • i. Nevykonávejte nezákonné činnosti.
  • ii. Nevykonávejte činnosti, které zneužívají děti, poškozují je nebo hrozí jejich poškozením.
  • iii. Neposílejte spam ani se nezapojujte do phishingu. Spam jsou nechtěné nebo nevyžádané hromadné e-maily, zveřejnění, požadavky na kontakty, SMS (krátké textové zprávy), rychlé zprávy nebo podobná elektronická komunikace. Phishing je zasílání e-mailů nebo jiných elektronických sdělení s úmyslem podvodně nebo nezákonně přimět příjemce ke sdělení osobních nebo citlivých informací, například hesel, dat narození, čísel sociálního pojištění, čísel pasu, informací o kreditní kartě, finančních informací nebo jiných citlivých informací, případně získání přístupu k účtům nebo záznamům, nepozorované získání dokumentů nebo jiných citlivých informací, plateb a/nebo finančních výhod.
  • iv. Veřejně nezobrazujte nevhodný obsah nebo jiné materiály (včetně například nahoty, krutosti, pornografie, urážlivého jazyka, grafického násilí nebo trestné činnosti) ani služby nepoužívejte ke sdílení takového obsahu.
  • v. Nevykonávejte aktivitu, která je podvodná, falešná nebo zavádějící (např. žádosti o peníze pod falešnou záminkou, předstírání jiné totožnosti, manipulace se službami za účelem zvýšení počtu přehrání nebo ovlivňování pořadí, hodnocení a komentářů).
  • vi. Záměrně neobcházejte omezení přístupu nebo dostupnosti služeb.
  • vii. Nezapojujte se do činnosti, která může poškodit vás, služby nebo ostatní uživatele (například přenos virů, stalking, zveřejňování obsahu podporující terorismus nebo násilný extremismus, nenávistné vyjadřování či podpora násilí vůči druhým).
  • viii. Neporušujte práva ostatních uživatelů (např. neoprávněné sdílení hudby nebo jiného materiálu, na který se vztahují autorská práva, opětovný prodej nebo další distribuce map Bing nebo fotografií).
  • ix. Nevykonávejte aktivitu, která porušuje soukromí ostatních uživatelů.
  • x. Nepomáhejte ostatním porušovat tato pravidla.

https://www.microsoft.com/cs-cz/servicesagreement/default.aspx

Google:

Licence Googlu umožňuje:

 • hostovat, reprodukovat, distribuovat, komunikovat a používat váš obsah – např. k uložení vašeho obsahu v našich systémech za účelem zpřístupnění na cestách
 • zveřejňovat, veřejně provozovat nebo veřejně zobrazovat váš obsah, pokud jste jej zpřístupnili ostatním
 • upravovat váš obsah (např. změnit formátování nebo jej přeložit)
 • poskytovat podlicenci k těmto právům:
  • ostatním uživatelům, aby služby mohly fungovat podle očekávání, například abyste s vybranými lidmi mohli sdílet fotky
  • našim smluvním partnerům, kteří s námi podepsali smlouvy a dodržují tyto podmínky, pouze pro omezené účely popsané níže v sekci Účel

https://policies.google.com/terms?hl=cs

Facebook

Když v našich produktech nebo v souvislosti s nimi sdílíte, zveřejňujete nebo nahráváte obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví, udělujete nám nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k hostování, používání, distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu (podle vašeho nastavení soukromí a aplikace). To například znamená, že když budete sdílet fotku na Facebooku, dáváte nám oprávnění ukládat, kopírovat a sdílet ji s jinými osobami (opět podle vašeho nastavení), jako jsou poskytovatelé služeb podporující naši službu nebo jiné vámi používané Facebook produkty. Tato licence pozbývá platnosti okamžikem odstranění vašeho obsahu z našich systémů.

https://cs-cz.facebook.com/legal/terms

Zoom

 1. Your Content. You agree that You are solely responsible for the content (“Content”) sent or transmitted by You or displayed or uploaded by You in using the Services and for compliance with all Laws pertaining to the Content, including, but not limited to, Laws requiring You to obtain the consent of a third party to use the Content and to provide appropriate notices of third party rights. You represent and warrant that You have the right to upload the Content to Zoom and that such use does not violate or infringe on any rights of any third party. Under no circumstances will Zoom be liable in any way for any (a) Content that is transmitted or viewed while using the Services, (b) errors or omissions in the Content, or (c) any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of, access to, or denial of access to Content. Although Zoom is not responsible for any Content, Zoom may delete any Content, at any time without notice to You, if Zoom becomes aware that it violates any provision of this Agreement, or any law. You retain copyright and any other rights You already hold in Content which You submit, post or display on or through, the Services.
 2. Recordings. You are responsible for compliance will all recording laws. The host can choose to record Zoom meetings and Webinars. By using the Services, you are giving Zoom consent to store recordings for any or all Zoom meetings or webinars that you join, if such recordings are stored in our systems. You will receive a notification (visual or otherwise) when recording is enabled. If you do not consent to being recorded, you can choose to leave the meeting or webinar

https://zoom.us/terms