Začátek školního roku 2020/2021

21 Srp

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září v 7.45. První stupeň končí v 9.15, druhý stupeň v 9.10. Obědy první den nebudou, začínají až 2. 9. Školní družina bude 1. 9. do 13.00.

Ve středu 2. září budou třídnické hodiny od 7.45, 1. třída končí v 10.25, 2. – 5. třída končí v 11.20, 6. – 9. třída v 12.10.

Ve čtvrtek 3. září budou také třídnické hodiny, celý první stupeň končí v 11.20 a druhý ve 12.10.

Od pátku 4. září již bude výuka podle rozvrhu.

Odpolední družina bude od středy již v plném rozsahu (do 16.15). Žádáme rodiče, aby na lístek napsali, kdy budou děti odcházet.

Ranní družina pro přihlášené žáky začíná ve středu 2. 9. Příchod dětí bude v rozmezí 6.45 – 7.00. Během měsíce září bude ranní družina ve zkušebním provozu, pokud nebude využívána, bude zrušena.

V tomto okamžiku pro žáky nejsou v souvislosti s epidemií koronaviru povinné ani roušky ani čestné prohlášení. Hygienická opatření se budou řídit aktuálním semaforem.

Žádáme rodiče, aby do školy neposílali žáky s příznaky respiračních onemocnění (teplota, kašel, zahlenění, bolest v krku).