Akce ZŠ a MŠ

28 Čvn

Na přání zveřejňujeme seznam akcí, které jsme za tento školní rok uspořádali. I s obrázky je to v letošním Zpravodaji, fotografie naleznete ve fotogaleriích na těchto stránkách, na Instagramu a na Facebooku. Přehledy akcí z minulých školních roků jsou pak ve Výročních zprávách.

Akce ZŠ

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku

4. – 6. 9. Adaptační teambuildingový pobyt 5. roč.

5. – 8. 9. Adaptační teambuildingový pobyt 6. roč.

11. 9. Třídní schůzky

12. 9. Výlet do Prahy 4. roč.

18. – 22. 9. Dopravní výchova

25. 9. ZOO 4. roč.

27. 9. Den jazyků 2. stupeň

27. 9. Bible 1. – 3. roč.

6. 10. Želešická růže – sport. soutěž pro vybrané žáky 4. – 9. roč.

6. 10. Otevřená zahrada 7.B

6. 10. Popeláři KTS (akce obce Kanice)

9. – 13. 10. Logická olympiáda 2. – 9. roč.

12. – 13. 10. Kouzlo podzimu + 72 hodin

17. 10. SCIO M 9. roč.

19. 10. SCIO ČJ 9. roč.

23. 10. SCIO AJ 9. roč.

25. 10. Úvod do zoologie 2. roč.

30. 10. SCIO OSP 9. roč.

31. 10. Halloween

1. 11. Dušičky (M. Klímová) 6.A, 6.B, 8.B, 9.

2. 11. Dušičky (M. Klímová) 7.A, 8.A, 7.B

6. – 10. 11. Bobřík informatiky 4. – 6. ročník

10. – 16. 11. Bobřík informatiky 7. – 9. ročník

14. 11. VIDA 7.A

15. 11. VIDA 7.B

16. 11. VIDA 9. roč.

20. 11. Hovorové hodiny

23. 11. Vyhlášení výsledků soutěže Masarykova demokratického hnutí – práce o TGM

28. 11. Školní kolo Olympiády ČJ

29. 11. Plavání 1., 2.

30. 11. Zkouška vánočního vystoupení

30. 11. Olympiáda ČJ, 2. část

1. 12. Vystoupení u rozsvěcení vánočního stromu u OÚ a průvod se světýlky

5. 12. Mikuláš

6. 12. Plavání 1., 2.

7. 12. Školní kolo Dějepisné olympiády 6. – 9. ročník

8. 12. Lipka 7.A

9. 12. Vítání občánků – vystoupení školního sboru

11. – 15. 12. Vánoční dílničky 1. – 5. tř.

12. 12. Plavání 1., 2.

13. 12. Plavání 1., 2.

13. 12. Advent (M. Klímová) 4. a 5. roč.

14. 12. IPS 9. roč.

14. 12. Vánoční čtení 8.A v MŠ

15. 12. Vánoční čtení 9. v 1. 2. 3. tř.

18. 12. Anglické divadlo 8. a 9. roč.

18. 12. Koncert Tišnovského komorního orchestru

19. 12. VIDA 8.A

19. 12. Divadlo Polárka 1. – 3. tř.

19. 12. Sportovní akce 8.B

19. 12. Chemická olympiáda – praktická část

20. 12. Plavání 1., 2.

20. 12. Ty pravé Vánoce 3. – 5. roč.

20. 12. VIDA 8.B

21. 12. Ping-Pongový turnaj

21. 12. Vánoční zpívání na hale 1. – 9. roč.

21. 12. Historické památky Brno 7.B

22. 12. Třídní besídky + Filmový festival 1. – 9. roč.

3. 1. Plavání 1., 2.

4. 1. ZOO program 6.A, 6.B

5. 1. uzávěrka Matematické olympiády 5. a 9. ročník

5. 1. Malá biologická olympiáda 9. roč.

7. 1. Koncert školního sboru v Babicích

8. 1. Schůzka s rodiči vycházejících žáků o digitálním přijímacím řízení

10. 1. Plavání 1., 2.

11. 1. Školní kolo Zeměpisné olympiády 6. – 9. ročník

14. 1. Koncert cimbálové skupiny Kalečník

16. 1. Okresní kolo Dějepisné olympiády

17. 1. Plavání

20. 1. Karneval školní družiny

24. 1. Plavání 1., 2.

25. 1. Koncert ZUŠ

30. 1. Okresní kolo Olympiády v ČJ

31. 1. Vysvědčení

1. 2. Bruno 9. roč.

1. 2. Vila Stiassny 7.B

13. 2. Školní kolo Chemické olympiády 9. roč.

13. 2. Honeywell 3. roč.

16. 2. Korálkování a náramky 1. – 9. roč.

20. 2. Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce 2. stupeň

21. 2. Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2. stupeň

21. 2. Beseda vedení školy s rodiči v Babicích n. Sv.

24. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvikový kurz 7. a 8. ročník

28. 2. Turnaj v deskových hrách 2. stupeň

29. 2. Turnaj v deskových hrách 1. stupeň

Leden – březen výtvarná soutěž Voda štětcem a básní

1. 3. Uzávěrka Matematické olympiády 6., 7. a 8. ročník

5. 3. Okresní kolo Chemické olympiády 9. ročník

8. 3. Velikonoce – edukační program 1. ročník

8. 3. Doba postní – edukační program 2., 3. a 4. ročník

11. 3. Preventivní program proti užívání návyk látek – Policie ČR, 7. a 8. ročník

15. 3. Náhradní plavání 1. a 2. ročník

15. 3. Technické muzeum 7.A

18. 3. – 25. 3. Barevný týden

20. 3. Den otevřených dveří

21. – 22. 3. Noc s Andersenem 1. – 5. ročník

22. 3. Matematický klokan 2. stupeň

22. 3. Koncert cimbálové skupiny Kalečník

25. 3. Matematický klokan 1. stupeň

25. 3. Den učitelů (žáci 9. ročníku vyučují ostatní třídy)

3. 4. Návštěva MŠ v 1. třídě – Broučci

4. 4. Návštěva MŠ v 1. třídě – Motýlci

5. 4. Divadélko z Hradce – představení v hale školy MŠ, 1. – 9. ročník

8. 4. Zápis do 1. třídy

12. a 15. 4. Přijímací zkoušky 9. ročník

15. – 19. 4. Dopravní výchova

18. 4. Vystoupení pěveckého sboru pro rodiče

19. 4. Dopravní výchova – testy BESIP a jízdy zručnosti

22. 4. Den Země

22. 4. Třídní schůzky a hovorové hodiny

23. 4. Návštěva v knihovně 2. ročník

24. 4. Inspis test Informatické myšlení 9. ročník

24. 4. Resuscitace – zdravotní program 8. ročník

25. 4. Oblastní kolo Turnaje v deskových hrách – 8. a 9. ročník

30. 4. SCIO M 8. roč.

30. 4. Online rozhovor se státním návladním 7. roč.

2. 5. Preventivní program Bezpečnost v krizových situacích PČR + Armáda ČR, 4. – 9. ročník

2. 5. Koncert ZUŠ Adamov

6. 5. SCIO ČJ 8. ročník

15. 5. SCIO OSP, 8. ročník

16. 5. Mohyla míru, Žuráň a Památník písemnictví Rajhrad 8. ročník

22. 5. Zkouška Jarního vystoupení

23. 5. Jarní vystoupení 1. – 9. ročník

24. 5. Požární poplach

30. 5. Planeta Země 3000 6. – 9. ročník

31. 5. Den dětí

3. 6. Letem světem za klimatem 9. roč.

3. 6. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

6. 6. Fotografování tříd a skupinek

6. 6. Odevzdání absolventských prací

7. 6. Neformální setkání rodičů, učitelů a žáků na školním hřišti

10. – 11. 6. Obhajoby absolventských prací

13. 6. Diskotéka na hale 1. – 6. ročník + všichni rodiče

14. 6. 1. školní ples 7. – 9. ročník PŘIDAT FOTO Z PLESU BEZ ZZ

17. 6. T-mobile olympijský běh 4. a 5. ročník

17. 6. Laser game 8.A

18. 6. Bruno 7.B

18. 6. Praha – 9. roč.

19. 6. KovoZOO 4. a 5. roč.

19. 6. T-mobile olympijský běh 1. – 3., 6. – 9. roč.

21. 6. Jump park 8.B

21. 6. Piknik Jedovnice 7.A

21. 6. Výlet 6.A

24. 6. Sportovní hry 8. ročník

24. 6. Přijetí nejlepších žáků u starostky obce

25. 6. Husa na provázku 7.B

26. 6. Sonnentor Šardice 2. + 3. roč.

25. + 26. 6. Individuální vycházky a výlety tříd

27. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře, vyhodnocení soutěží, loučení s deváťáky

28. 6. Vysvědčení

Akce MŠ

4. 9. Informační schůzka s rodiči

22. 9. Divadlo z Truhlice – představení O stolování

4. 10. Projektový den Den zvířat – Zvířátka ve školce

5. 10. Návštěva prvňáčků ve školce

6. 10. Canisterapie

9. 10. – 13. 10. Kuchaři ve školce (vaříme dýňovou polévku, brambory na loupačku, hranolky…)

16. 10. Jablíčkování

17. 10. Kouzelnické představení – Michal Ondřej

25. 11. Halloweenský rej

7. 11. Projektový den Hledání skřítků Podzimáčků

8. 11. Pyžamová party

10. 11. Projektový den Svatý Martin

16. 11. Drakiáda

Pečení perníčků – spolupráce s rodiči

29. 11. Dům přírody Moravského krasu – výukový program S chutí do zimy

1. 12. Vánoční fotografování

4. 12. Vánoční dílničky

5. 12. Nadílka od Mikuláše – akce ve spolupráci s 9. třidou ZŠ Kanice

7. 12. Projektový den Čerti a andílci ve školce

12. 12. S. Riedlová – přestavení Vánoční příběh

19. 12. Posezení u stromečku, nadílka

14. 12. Žáci 8. třídy ZŠ Kanice čtou dětem pohádku o Rumcajsovi

20. 12. Návštěva žáků 5. třídy ZŠ Kanice – Taneční vystoupení

5. 1. Projektový den Tři králové

16. 1. Vyšetření očí pro zájemce PRIMA VIZUS

31. 1. Procházka ke krmelci

12. 2. – 15. 4. Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti

1. 2. Masopustní pečení koblih

27. 2. Karneval a balónková show Michala Ondřeje

Březen – Jarní víla – stezka pro rodiče a děti   – plnění úkolů

27. 3. Projektový den Velikonoce a pečení Jidášů

4. 4. Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Kanice

5. 4. Divadélko z Hradce v hale ZŠ

10. 4. Divadelní představení Brno – Semilasso Princezna se zlatou hvězdou na čele

22. 4. Projektový den Den Země

23. 4. – 26. 4. Čarodějnický týden – Čarodějnická stezka čarodějky Didi s odměnou

25. 4. Čarodějnický rej v maskách

3. 5. Fotografování

7. 5. Knihovna Bílovice nad Svitavou – návštěva s výukovým programem – Motýlci

14. 5. Knihovna Bílovice nad Svitavou – návštěva s výukovým programem – Broučci

15. 5. Vystoupení dětí ze sboru při ZŠ Kanice – v hale ZŠ

Pečení srdíčkových perníčků a příprava občerstvení do kavárny – Den rodiny

23. 5. Výlet – Hvězdárna a planetárium Brno – program Hledání Oříškové planety

29. 5. Hudební cestopis Slečna Strunka hledá kamarády

29. 5. Pečení muffinů 

30. 5. Den rodiny – oslava Dne maminek a Dne tatínků ve školce

31. 5. Den dětí ve školce – Šipkovaná – hledání pokladu

7. 6. Pasování předškoláků – S. Riedlová

Červen – dle počasí – vodní hrátky